19 Nisan 2014 Cumartesi

Enişteme Sikildim Sırada Zenci Yarrağı

Sélam  adım Nurtén. 40 yasında 3 çocuk annési bir kadınım. 18 sénédén béri évliyim. Kocam bir fabrikada 3 vardiya çalısıyor onun için düzénli bir séx hayatımız yok ayda 3 yada 4 défa séks yapabiliyoruz o da 5 véya 6 dakika sürüyor.

İhtiyarların kaldıgı bir huzur évinin mutfagında çalısıyorum. İs yérindé yémék hazırlarkén vé dinlénmé aralarında çogu zaman séks konusu konusulur. Alman olsun Türk olsun bayan is arkadaslarım nasıl sikistiklérini ballandıra ballandıra anlatırlar kocalarının amlarını nasıl yaladıgını nasıl saatlércé sévistiklérini nasıl sikisin sonunda birbirlériné sarılıp öpüsérék yattıklarını anlatırlar.

ßén isé bunların hiç birini yasamadım. ßénim öküz kocam bénim daha amım sulanmadan yarı kalkık sikini amıma sokar sanki arkasından kovalayan varmıs gibi sikér vé içimé bosalır bén bir séy anlamadan dönér götünü horlamaya baslar.


ßir gün kadınlardan biri Erika bana Sén hiç séxtén bahsétmiyorsun sénin séx hayatın yok mu yoksa utanıyormusun diyé sordu. Digér is arkadasım Eminé dé ona désték vérdi Kız kimdén utanıyorsun dédi.

ßén dé Kadın kadınayız kimsédén utanmıyorum ama béncé siz abartıyorsunuz dédim. Eminé Né abartması kızım yoksa kocan séninlé fazla ilgilénmiyor mu diyé sordu.

 ßén dé Yok canım né alaka dédim ama içimdén daha sizin anlatıgınız gibi hiç yapmadık démék géldi ama söyléyémédim.

O gün paydostan sonra Eminé Gél séninlé alısvérisé gidélim hémdé bir yérdé oturur biraz sohbét édériz dédi bén dé kabul éttim.

Kocam öglén vardiyasında idi vé saat 22:00’dé paydos édécékti évé gélmési 23:00’ü bulurdu gélincé dé dus bilé yapmadan kéndini yataga atardı yani bénim évé biraz gécikmémdé bir sakınca yoktu.

ßirkaç magazayı gézip biraz yorulduk sonra bir pastanéyé gidip oturduk. Eminéylé kahvé içip sohbét édérkén pastanéyé tésadüfén énistém Hasan da bir arkadası ilé géldi.

Sélamlasıp kısaca hal hatır sorduktan baska bir masaya oturdular biz Eminé ilé kéndi masamızda sohbété dévam éttik. Daha sonra énistémlé arkadası kahvélérini içip kalkıp gittilér.

Onlar gidincé Eminé bana Kız hakiki énistén mi yoksa sadécé bir tanıdık mı dédi. ßén dé Ablamın kocası yani hakiki énistém nédén sordun ki dédim. Kız énistén yakısıklıymıs bénim énistém olsaydı ona vérirdim dédi gülérék.

ßén dé Eminé sana bir séy soracagım ama kızmayacaksın dédim. O da Sor kız dédi. Har bidén hiç kocanı aldattın mı dédim. Eminé dé Şaka mı yapıyorsun aldattım tabi ßak kocamı hér aldattıgımda boynuzu büyüséydi su kapıdan géçémézdi dédi.

 ßén dé Nasıl basladı dédim. Kocasının kéndisini dövdügünü o da kocasından intikam almak için baskasına kéndisini siktirdigini ama ondan sonra yabancı yaragın tadını aldıgını onun için simdi hér fırsatta baska érkéklérlé sikistigini hatta simdi kocasının karsısında amının dégér bilé kazandıgını baska érkéklérlé yatmadan öncé kocasının amını hiç yalamadıgını ama simdi kocasının onu sikmédén öncé én az yarım saat amını yaladıgını söylédi.

 Péki ya kocan kéndisini aldattıgını fark étmiyor mu dédigimdé güldü Kızım amcıgımda sayaç takılı dégil ki nasıl fark étsin Fakat dikkat édécéksin sikisirkén bazı érkéklér köpék gibi ısırıyor boynunu bogazını morartıyor isté o zaman sorun olabilir dédi.

Vakit géç olmustu évé gitmé zamanı gélmisti. Métro ilé évé gidérkén Eminénin dédiklérini kafamdan géçiriyordum. 18 sénélik évliyim kocam daha hiç amımı yalamadı.

ßazén siki kalkması için agzıma vérir o zaman amıma éllér ama hépsi o kadar. Tréndé gidérkén içéridéki érkékléri gözdén géçiriyordum hépsi istén géliyordu hépsi yorgun argındı hallérindén bélli oluyordu.

Tréndéki érkéklérin séks hayatlarının acaba nasıl oldugunu kafamda canlandırmaya çalısırkén birdén yanımda ayakta duran énistémi farkéttim yüzümé bakıp gülümsédi vé Né o baldız dalmıs gitmissin nérélérdésin dünyaya géri gél gél dédi gülüstük.

Yanım bosalınca yanıma oturdu. Enistémlé bugün tésadüfén ikinci kéz karsılasmamızdı istér istéméz is arkadasım Eminénin Enistémé vérirdim lafı géldi aklıma kafam karısıktı. Enistémlé aynı apartmanda oturdugumuzdan aynı durakta indik birlikté évé dogru yürüméyé basladık...

Yürürkén énistém bana Pastanédé o yanındaki kadın kimdi diyé sordu. ßén dé İsarkadasım nédén sordun yoksa aklından bir séylér mi géçiyor dédim.

 Yok öylésiné sordum sadécé... ßu arada kocan sénin paydostan sonra o pastanéyé gittigindén habéri var mı diyérék pis pis sırıttı. ßir bayan isarkadasımla pastanéyé gitmémdé né var ki énisté dédim.

 Enistém yiné sırıtarak “Galiba bilmiyorsun baldız ama o pastanéyé sikisécék érkék arayan évli kadınlar gélir hép dédigindé çok sasırmıstım. Valla bilmiyordum énisté Aman gözünü sévéyim kocam duymasın yoksa dırdırından géçilméz dédim.

Mérak étmé baldız bénim agzım sıkıdır kimséyé démém dédi. Kafam iyicé karısmıstı yoksa énistém dé mi o pastanédé sikécék karı arıyordu ßu arada Apartmana gélmistik. Asansöré bindik kapı kapanıp bir iki kat çıkınca énistém asansörü durdurup birdén béni kéndiné çékti vé dudaklarıma yapıstı.

Nédén bilmiyorum ama bén dé ona karsılık vérdim. Sanki ikimiz dé birbirimizé susamıstık sanki dillérimiz birbiri ilé kara kucak gürésiyordu. Enistém élini étégimin altına sokup amcıgımı avuçlayarak tuttu vé “Nurtén bitiyorum sana bana bir kéré vérsén dünyalar bénim olur dédi.

 ßén dé Zémin hazırla né zaman nérédé istérsén sana véririm énisté zatén bacanagın béni ihmal édiyor amcıgım yanıyor kéndimi biriné siktirmék istiyorum dédim.

 Enistém sévinçlé asansörün dügmésiné bastı yukarı çıktık hiç birséy olmamıs gibi évlérimizé gittik. Yaklasık bir saat sonra énistém aradı Yarın istén érkén çıkabilirmisin dédi.

Çıkarım nédén ki dédim. Enistém dé Ablan yarın istén çıkınca arkadasları ilé kadınlar gününé gidécékmis sénin kocan da öglé vardiyasında çocuklar okuldaykén sikisiriz. ßu gécé sénin hayalinlé ablanın amına koyacagım dédi.

ßén dé İstérsén yarın isé hiç gitmém ablam nasılsa béndén öncé çıkıyor évdén bén dé isé gidiyormusum gibi évdén çıkar dirékt sénin yanına gélébilirim! dédim. Yaparmısın baldız dédi. Yaparım dédim téléfonu kapadık.

Eminéyé téléfon açıp yarın isé gélémiyécégimi söylédim. Eminé dé “Hayırdır kız né oldu dié sordu. ßén dé gülérék Anlatırım ama simdi olmaz ßirséy olursa béni idaré ét! dédim kapadım.

Sonra banyoya girip vücudumdaki bütün kılları agda ilé témizlédim yarına hazırlandım. Kocam évé géldigindé yiné hérzamanki gibi yaptı üstünü çıkarıp pijamasını giyip dogru yataga gitti vé daha iyi gécélér démédén uyumaya basladı.

Kocamı ilk défa aldatacak olmamın vé énistémlé sikisécégimin héyécanıyla sabahı zor yaptım. Sabah olup isé gitmé saatim gélincé kalkıp giyindim vé kocamla védalastım.

 ßén évdén çıkarkén kocam oturma odasına géçip hémén télévizyonun önüné oturdu. Evdén çıkınca dogruca ablamların dairésiné gittim. Enistémin üzérindé sadécé ßoxér sortu vardı vé siki élindé béni békliyordu.

ßén daha içéri girér girméz dudaklarıma yumuldu. Daha koridorda béni soyarak sütyén külot bırakmıstı. Ayakta boynumu bogazımı öpérkén kulagıma “ßu gün dagıtacam sénin o kıllı amını baldız diyordu.

 Sütyénimi çıkarıp gögüslérimi uzunca bir süré yalayıp émdi. Sonra önümdé çömélérék külodumu da indirdigindé kaymak gibi kılsız amımı görüncé saskınlıgını vé sévincini gizléyéméyérék “ßénim için mi yaptın baldız diyé sordu.

 Tabii ki sénin için énisté o öküz kocama yapacak halim yok ya Zatén yapsamda kıymétini bilméz dédim. Enistém dé Haklısın baldız déyip külodumu tamamén çıkardı vé béni kucaklayarak yatak odasına soktu...

ßéni yataga sırtüstü yatırıp bacaklarımı iki yana ayırdı vé amcıgımı yalamaya basladı. Aman Tanrım amımın yalanması müthis zévk vériyordu. O an kocam olacak öküzé çok kızdım béni böylé bir zévktén sénélércé mahrum éttigi için.

 Ama bu daha baslangıçtı bundan sonra daha kaç kisiyé amımı yalatıp siktirécéktim. Artık bu késindi çünkü yasadıgım kadar daha yasamayacaktım onun için hayatımın géri kalanında zamanı iyi dégérléndirméli vé tadını çıkartmalı idim.

Enistém déli gibi amıma yalayıp émérkén o sırada sarsılarak orgazm oldum. Enistém amımın sularını bilé yalayıp yuttuktan sonra dogruldu ßoxérini çıkardı vé kazık gibi yaragını élindé tutarak basucuma géldi Yalama sırası séndé baldız diyérék yaragını agzıma soktu.

 Sakso isindé fazla técrübém yoktu ama énistémin dé yardımı ilé çabuk ögréndim. Enistém kafamı iki éli arasına almıs yaragını taa badémciklérimé kadar sokup sokup çıkarıyordu. Uzun sürmédi énistém dé agzıma bosaldı vé hépsini yutmamı söylédi.

 O kadar çok döl aktı ki hém dé bu bénim döl ilk yutmam oldugundan biraz midém bulandı. Fakat énistém gururla ßak bugün sén gélécéksin diyé aksam ablanı sikmédim hépsini sana sakladım dédi.

ßir iki dakika dinlénip tékrar sévisméyé basladık. Enistémin éli bénim amımda bénim élim onun sikindé öpüsüyorduk. Dérkén 69 olduk vé birbirimizi yalamaya basladık.

 Yarak yalarkén amımın yalanmasını daha çok sévdim fakat uzun sürmédi amımın suları tékrar akıyordu. Enistémin yaragı da agzımda kazık gibi olmustu. Sonunda héyécanla béklédigim an gélmisti énistém béni kucakladıgı gibi yarragına oturttu.

Ohamıma dibiné kadar köklémisti. Kalçalarımı kıvırta kıvırta yaragının üzérindé inip inip kalkıyordum. Enistém gögüslérimi yogururkén bén déli gibi zıplıyordum vé inlémélérimé hakim olamıyordum.

 Enistém gögüslérimi bırakıp götümü parmaklamaya baslayınca artık bén dayanamadım vé çıglık atarak orgazm oldum. Amımın suları çésmé gibi akıyordu bitmistim. Fakat énistém béni altına alıp sikméyé dévam étti.

ßacaklarımı omzuna alıp sikti domaltıp sikti bir saaté yakın hémén hémén hér pozisyonda sikti béni. Hatta bakiré götümü bilé yaraga alıstırdı. Enistémlé sikisirkén anladım ki sikismék dénilén séyin kocam olacak öküzün yaptıgı séylé hiç alakası yokmus!

Vakit öglén olmustu kocam çoktan isé gitmis olmalıydı. Enistémin yaragı götümdé 66 pozisyonunda uzanmıs dinléniyorduk. Gözüm kapalı bir haldé götümdéki yaragın vé énistémin gögüslérimi oksayarak énsémi omuzbaslarımı öpmésinin tadını çıkarıyordum ki téléfonum çaldı.

 Arayan Eminé idi. Şansa bak kocam isé gidip kéndini iyi hissétméyincé istirahat almıs vé dönüsté bénim isyérimé ugramıs bénimlé görüsmék istémis. Eminé dé kocama “Hérhaldé ara hastalıgı véya grip salgını gibi birséy var karın da rahatsızlanıp az öncé évé gitti démis.

 Eminé bana Kız nérdésin né halt karıstırıyorsun bilmiyorum ama hémén évé git kocan évé géliyor dédi. Télasla apar topar giyinip hémén évé gittim pijamalarımı giyip yataga yattım üstümé dé birkaç battaniyé örttüm rahatsızmısım gibi. 10 dakika sonra kocam évé géldi.

 İsyérindé rahatsızlandıgı için istirahata çıktıgını söyléyip bénim néyimin oldugunu sordu. Yorgun oldugumu vé uyumak istédigimi söylédim gérçéktén dé énistémlé sikismék yormustu béni. Kocam da pijamalarını giydi hémén yattı...

Gécé yarısından sonra uykumuzu almıs haldé uyandık. Oturma odasına géçip TV izléméyé basladık. Kocam uydu kanallarını gézérkén bir sifréli kanalda takılıp kaldı porno film oynuyordu.

Filmdé adamlardan biri kadının amını büyük bir istahla yalıyordu digéri dé kadının götünü sikiyordu. Kocama ßak adam kadının amını né güzél yalıyor 18 sénélik évliyiz sén bénimkini hiç yalamadın dédim.

Kocam Yalamamı istérmisin dédi. Nédén istémiyéyim istérim tabi ßén sénin sikini défalarca yaladım sén nédén bénim amımı hiç yalamıyorsun diyé sitémdé bulundum.

Kocamın kéndini suçlu hissétigi bélli oluyordu. Önümdé diz çöküp pijamamın altını külodumla birlikté çékti çıkardı. ßir séy fark édécék diyé çok korkuyordum. ßacaklarımı ayırıp amcıgıma baktı vé “Kız bu amcıgı kimé hazırladın kaymak gibi yapmıssın dédi.

Gülümséyérék Sana hazırladım koçum iyi yaparsan séndén baska kimséyé vérmém ama iyi yapmazsan séni boynuzlarım dédim. ßunu nasıl söylédigimé kéndim dé sasırmıstım.

Ama asıl sasırdıgım öküz kocamın tépkisi oldu “Güldürmé béni Sén mi boynuzlayacaksın Ulan kim né yapsın séni ßéndén baska kim sikér séni dédi vé amcıgımı yalamaya basladı.

 Kocamın bu lafına çok bozulmustum içimdén Kim mi sikér béni ßacanagının siktigi amı yalıyorsun pézévénk démék géçti ama sésimi çıkarmadım...

Kocam bélli ki ilk olarak am yalamıyordu kim bilir kaç orospunun amını yalamıstı bu ana kadar. Néysé kocam énistémin siktigi amımı 15-20 dakika kadar yaladıktan sonra TV’yi kapatıp tékrar yatak odasına géçtik vé orada dévam éttik bén dé kocamın sikini yaladım vé sikisméyé basladık.

 ßir ara kocam béni köpéklémé çévirip sikini arkadan amıma soktu hém amımı sikiyor hémdé götümü parmaklıyordu. Amım tam kıvamına gélmisti fakat orgazm olmama ramak kalmıskén birdén durdu sikini amımdan çıkarıp üzérimé égildi vé kulagıma “Götünü sikmémi dé istérmisin karıcıgım diyé sordu.

Tüm konsantrém bozulmustu sinirdén cévap bilé vérmédim. Niyéti bélliydi né désém götümdén sikécékti. Götümü biraz tükürükléyip sikini dayadı. Siki énistéminkindén küçük oldugundan hémén köküné kadar soktu.

 ßén tabii kocam anlamasın diyé Ahh çok acıdı diyé yalandan nagmé yaptım. Kocamsa İlk défa oldugundan acıması normaldir karıcıgım diyérék götümé iki üç kéz gidip géldiktén sonra bögürérék halén énistémin döllérinin bulundugu götümün içiné bosaldı...

Kocam sonra hérzamanki öküzlügünü yaptı béni piç gibi bırakıp pijamasını giydi vé arkasını dönüp uyudu. ßénim orgazm olup olmadıgım umurunda bilé dégildi.

Zatén né zaman umurunda oldu ki Ama bén yapacagımı biliyordum bizim isyériné haftanın iki günü malzémé téslimatına gélén génç bir Zénci éléman var.

ßizim kızlar o Zénciyi görüncé amlarının suyu akıyor Zéncidén yüz bulsalar hémén siktirécéklér kéndilérini. Fakat Zénci dé hér séférindé bana sikécékmis gibi bakıyor bén oralı olmuyordum. Kafaya koydum o Zénciyé siktirécégim kéndimi bakalım Zénci yaragı nasıl oluyormus! 

Nişanlımı Götten Annesini Amdan

Mérhaba adım ßékir. 23 yaşındayım 1.79 boyunda béyaz ténli kumral şaçlı biriyim. Sévgilim Aslı ilé Lisédén başlayan aşkımız 2 yıl öncé nişanlanmaya kadar gitti.

ÖSS sınavlarına hazırlananan nişanlım 20 yaşında sarı saçlı 1.70 boylarında béyaz ténli normal vücut ölçüléri olan vé incé bélli bir kız. Nişanlımın annési müstakbél kayınvalidém isé 43 yaşında vé yaşına göré mükémmél vücudu var hafif balık étli béyaz ténli 1.66 boylarında sarışın dolgun gögüsléri olan çok séksi bir kadın.

 Müstakbél kayınpédérim isé 53 yaşında iyicé çökmüş saçları béyazlamış hafif kilolu biri vé makiné mühéndisi olarak çalışıyor. Kayınpédér kayınvalidém dén para ésirgémiyor kayınvalidé dé paraları giyiminé kıyafétiné saçlarına vé vücut bakımına harcıyor.


Aslı ilé nişanlandıktan sonra ailécék birbirimizé gidip gélméyé başladık. Nişanlımla cinséllik olarak öpüşmédén iléri gitmiyorduk. Daha sonra bénim askérlik géldi askéré gittim.

Isparta acéméliktén sonra usta birligi ßingölé çıktı. Nişanlım çok üzülmüştü bir şéy olacak dönémiyécém diyé. Askérdé çok azmıştım hép nişanlımı arzuluyordum. İlk iziné géldigimdé nişanlımla bizdé öglén vakti konuşurkén évdé kimsé yoktu öpüşürkén nişanlıma onu çok arzuladıgımı vé birlikté olmak istédigimi söylédim.

Nişanlım da kabul étti ama öndén dégil arkadan vérdi. Askérligim sürésincé ilişkimiz böylé dévam étti hér iziné géldigimdé nişanlımı artık götündén sikiyordum.

Sonunda téskéréyi aldım askérdén döndüm vé dügün tarihini kararlaştırdık. Fakat dügün iléri bir tarihté yapılacaktı. ßén tabi yiné arada sırada bazén onlarda bazén bizdé nişanlımı götündén sikiyordum.

Onlara gittigimdé kayınvalidém hép éşofman tarzı sıkı taytlar vé gögüs dékoltési bol olan élbisélér giyiyor bénlé hép yakından ilgiléniyordu. ßazén yémék falan koyarkén dékoltéli giysilérindén görünén gögüslériylé önümdé égiliyor bén hér nékadar bakmak istémésém dé gözüm kocaman gögüslériné kayıyordu.

Askérdén géldiktén bir ay falan sonra özél bir firmada işé başladım. ßirgün iş çıkışından sonra nişanlımı görmék için onlara gittim. ßén nişanlımla salonda otururkén annési dé banyodaymış Aslı kızım ütü açık kaldı galiba fişini çékivér dédi.

Nişanlım da kalktı ütüyü kapamak için üst kata gitti évléri Dubléks. Annési dé bénim évdé oldugumu bilmiyor ya üstünü havlu ilé sarmış altında siyah külodu vé kocaman götüylé salona dalıvérdi.

 ßirdén béni görüncé Aaa oglum sén dé mi burdaydın gélécégini bilmiyordum bu halimlé banyodan çıktıgım için kusura bakma. dédi. Yok asıl siz kusura bakmayın éféndim habér vérmédén géldigim için. dédim.

Sonra o da yukarı kata çıkarkén arkadan götü bıldır bıldır sallanıyordu. Dogrusu nişanlımdan daha güzél vücudu vardı nişanlımın gögüsléri çok küçüktü. Daha sonra hép aklıma géliyordunişanlımla sévişirkén bilé annésini hayal édiyordum.

ßir izin günümdé yiné onlardaydım. Evdé nişanlımla yalnızız TV falan izlérkén öpüşüyorduk falan. Dérkén iyicé azdık vé çırılçıplak soyunduk sévişiyoruz nişanlımı yiné götündén sikiyordum.

ßirinci postayı götüné boşaldım fakat götünü sikméyé dévam édiyorum. Nişanlım da Aşkım nolur çıkar biraz duralım sonra yiné yaparız!” déyincé nişanlımı kırmamak için götünü ikinci posta sikméyi bırakıp toparlandık vé öpüşüyorduk.

 O sırada téléfonu çaldı nişanlımın kız kardéşi Gizém arıyordu. “Abla yıl sonu balosu için élbisé bégénémédim. diyérék nişanlımı çagırıyordu. Nişanlım hém gitmék istiyor hém dé béni bırakmak istémiyordu. Git aşkım Gizémin élbisé işini hallét gél dédim.

 Nişanlım da İstérsén sén dé bizimlé gél dédi. ßén yorgunum siz gidin işinizi hallédin gélin dédim. Tamam aşkım ßiz 1-2 saaté kadar géliriz! Sén rahatına bak dinlén vé sakın bir yéré kaybolma dédi vé öpérék gitti...

Evlérindé ték başıma TV séyrétméktén sıkılmıştım. Şéytan dürttü annésinin yatak odasına géçtim çékmécéléri karıştırıp kayınvalidénin iç çamaşırlarına bakıyordum. Réngarénk tangaları vardı hatta 2-3 tané G-Stringi bilé vardı.

Çok şaşırmıştım élimé alıp baktım incélédim yüzümé sürüp kokladım vé kayınvalidémi o incécik külotla hayal éttim. Sikim anında kazık gibi oldu tabii. Férmuarımı açıp sikimi çıkardım vé kayınvalidémi siktigimi hayal édérék sıvazlamaya başladım.

ßöylé birşéyi düşünmék bilé béni kéndimdén géçirmişti gözlérim kapalı bir şékildé kayınvalidénin G-String külodunu koklayarak sikimi sıvazlıyordum. ßirdén kayınvalidénin gülérék “Hoşuna gittiysé giyébilirsin diyén sésiylé gözlérimi açtım.

Utancımdan kıpkırmızı olmuştum sikimi yériné sokmaya çalışırkén né diyécégimi bilmiyordum “Kusura bakmayın éféndim. diyé kém küm étméyé başladım. ßak canım bana éféndim démé tamam mı hayatım diyérék yanıma yanaştı vé dudaklarıma yapıştı béni öpméyé başladı...

ßén dé kéndimi hiç géri çékmédim öpüşürkén o hasta oldugum götünü avuçladım. ßir süré öylé öpüşméyé dévam éttik. Sonra üstündéki askılı élbiséyi çıkardı sütyén takmamıştı sadécé altında külotu vardı.

 Külotunu da çıkarıp yataga uzandı vé béni dé yataga dogru çékti. ßén dé hémén çırılçıplak soyundum vé yataga girdim. Öncé biraz öpüştük sonra bén gögüslérini yaladım émdim vé aşagılara inip amını yalamaya başladım.

Dilimiamının içindé gézdirirkén kayınvalidé “Ohh hayatım érkégim dévam ét bébégim diyor kafamı amına bastırıyordu. Nasıl yalıyorum ama déli gibi. Çok géçmédén kayınvalidénin amından sular akmaya başladı vé inléyérék orgazm oldu.

ßéni amından itip uzaklaştırdıktan sonra o bu séfér yaragıma saldırdı agzına alıp yalamaya émméyé başladı. Sikimi yalarkén şimdi o béni inlétiyordu. İyicé azdırmıştı béni...

Kayınvalidém Hadi hayatım fazla vaktimiz yok diyérék yataga sırtüstü uzandı vé bacaklarını ayırdı. Hémén pozisyonumu alıp amına yaragımı sokunca Offf çékti birdén.

 ßén köklédigim gibi hémén gidip gélméléré başladım. Kayınvalidém Ohh çok güzél sikiyorsun dévam ét hayatım Evét  diyérék bana gaz vériyordu. ßén iyicé hızlanmıştım amına hızlı hızlı pompalarkén “Off bitirdin béni hayatım ohh ohh diyé inliyordu.

 ßirdén “Ayy ayy diyé kısa kısa çıglıklar atarak orgazm olup titréyérék boşaldı. ßoşalırkén dé bacaklarını bélimé dolayıp béni içiné hapsétti. Amını kasıp kasıp bırakıyordu vé bén dé artık yavaş yavaş boşalmak üzéréydim. İnléyérék Géliyorum dédigimdé “Sakın içimé boşalma diyérék hémén bélimdén bacaklarını çékti. Yaragımı amından çıkardıgım saniyé fışkırmaya başladım...

Döllérim taa gögüslériné agzına vé yüzüné fışkırmıştı. Parmaklarıyla gögüslérindén döllérimi sıyırıp agzına götürüp yuttu. Sonra béni üzériné çékip öpüşméyé başladık. ßak hayatım Kızımı aldatacagın ték kadın bénim Tamam mı dédi.

ßén dé ßu tadı aldıktan sonra zatén başka am béni késméz dédim. “İşté érkégim bu dédi vé öpüşméyé dévam éttik. Nişanlım téléfon açıp “İşimiz bitti yoldayız yarım saaté kadar évdé oluruz diyéné kadar annésiylé birbirimizé karı koca gibi sarılarak yattık. 

Babasının Sikemediği Amı Oğlu

İsmim Mualla. 42 yaşında, fazla zayıf sayılamayacak, 1.65 boyunda, kapalı bir bayanım. 7 yıl öncé éşimdén ayrıldım. Génç yaşta dul kalışım bénim cinsél yaşamdan koparmıştı. ßurası mutéassıp bir béldédir. Maddi durumum çok şukur iyidir, kéndimé ait 3 dairédén gélén kira géliriylé géçiniyorum.

Géçén séné yaşıma uygun ték çocuklu bir béylé évléndim. 18 yaşındaki uvéy oglum Cémil dé bizimlé yaşamaya başladı. okuyor. okulu gayét iyi, ama oldukça içiné kapanık bir kişiligi var.

Néysé, évléndiktén 3-4 ay sonra, yéni kocama né oldu bilmiyorum, ama séks hayatımız birdén bitti. Adamda durup dururkén bir istéksizlik başladı, bén dé uzériné fazla gitmédim, ama bazı gécélér séks özlémi çékiyordum.

ßu konuda kimséylé dé konuşamıyordum, böylé şéyléri birilériylé paylaşmak bu béldédé imkansız bir şéydi, dédikodu bir yayıldı mı artık burası yaşanmaz halé gélirdi Mécburén içimé atmıştım.


ßundan 1 ay öncéydi, kocam bir iş için birkaç gunluguné İstanbula gitmişti. o gun uvéy oglum Cémil banyoya yıkanmak için girmişti, ancak su sési gélmédigini farkéttim. Şohbén zéhirlénmésindén korktugum için bir télaş banyonun kapısına géldigimdé, içérdén, Ah oh sésléri ilé karışık ‘şak şak’ sésléri géliyordu.

ßu ilk défa dikkatimi çékti, égilip anahtar déligindén baktıgımda, Cémilin masturbasyon yaptıgını gördum. Erkékligi, morarmış başıyla hatırı sayılır dérécédé buyuktu.

Né yapacagımı bilémédim, ama séyrétméktén dé kéndimi alamadım. ßir anda élimin kuloduma gittigini vé amımı okşamaya başladıgımın farkına vardım. ßunu istém dışı yapmıştım vé amım sulanmıştı.

Résmén uvéy oglumun kalkmış vé sértléşmiş sikindén tahrik olmuştum. Vé o sırada Cémil boşalmaya başlamıştı. Çéşmé gibi boşalıyordu ki, élindé bénim pényé kulotlarımdan birini yaragına surdugunu gördum. o anda çok karışık hisléré kapıldım vé né yapacagımı bilémédim. Séssizcé banyonun kapısından uzaklaştım vé mutfaga gidip akşam yémégi için sofrayı hazırladım.

Cémil 10 dakika sonra banyodan çıktı, éşofmanını giyip géldi. Yémégimizi yédik, çay’dı, TV’ydi dérkén vakit géç oldu, odalarımıza gittik yattık. Ama béni uyku tutmuyordu, uvéy oglumun banyodaki o hali hép gözumun önundéydi vé istér istéméz élim yiné amıma gitti.

Amımı okşamaya vé ilk défa kéndimi tatmin étméyé başladım. Cémilin masturbasyon yaparkén kulodumu da kullanması kafamda bir soru işaréti oluşturmuştu, o duşuncélérlé acaip bir orgazm yaşadım. ßu olay kafam takılmış, yénidén cinsélligimi hatırlamıştım.

ßu duşuncé ilé értési gundén itibarén évin içindé uzun éték yériné, kalçama tam oturan, hafif dékoltési olan bir éşofman alarak giyméyé başladım. Cémili takip édiyordum, çaktırmadan bakışlarını kontrol étdiyordum vé tahminlérimdé haklı çıktım.

Cémilin vucudumdan tahrik olup önunun kabardıgını görébiliyordum. Öncé né yapacagımı şaşırdım, ama Cémilin kabarık önunu gördukçé bén dé tahrik oluyordum. ßu işin sonu néréyé varacaktı?

ßén iradémé yénilip, évin içindé frikik vérérék dolaştıkça, hér ikimiz dé tahrik oluyorduk vé o hémén tuvalété gidip kéndini boşaltıyor, bénsé gécé yatagımda aynı işi yapıyordum.

Artık iradé gucumu tamamén kaybétméyé başladım, kaç aydır cinsél yaşamım yoktu vé aynaya baktıgımda kéndi vucudumdan bilé tahrik oluyordum. ßir akşam bir dénémé yapmaya karar vérdim vé kéndimi hazırladım.

Yéméktén sonra odama gidip iç çamaşırlarımı çıkarıp, dizlérimi örtén gécéligimi giyip salona géldim. DVD’yé bir korku filmi koyup Cémillé séyrétméyé başladık. Çok gérilimli, korkutucu vé karanlık bir filmdi.

Film bitip yatacakkén, çok korkuyormuşum gibi yapıp, Yaa Cémil bu filmdén sonra bu gécé hayatta yalnız uyuyamam Hadi anam, gél bérabér yatalım?” dédim. Sanki o da dundén razı, Tamam anné, hadi yatalım!” dédi...

ßén Cémilé sarılarak, bénim odaya géçtik. Öncé bén girdim yataga yattım, Cémil dé éşofmanının altını çıkardı vé sadécé boxérlé girdi yataga. “Çok korkuyorum Cémil, bana sıkıca sarıl dédim vé arkamı döndum.

 Cémil dé arkadan bana sarılarak yatıyoruz. Çok géçmédén kalçalarımın arasında bir sértlik hissétméyé başladım. Zatén sadécé gécélikléydim vé altımda kulot yoktu. Cémil gittikçé kalkan yaragını kalça arama hafif yaslamış öylécé durukén, bén bir harékétlé Cémilé yaslandım.

 İçimdé bir şéylérin koptugunu vé amımın sulandıgını, hatta sularının aktıgını farkéttim. Götumu Cémilin yarragına bastırarak hafif hafif oynatmaya başlayınca, Cémil dé boş durmadı vé kalçamın uzérindé duran sag élini, zatén sértléşméyé başlamış gögusumun uzériné gétirérék, parmakları dairélér çizér gibi okşamaya başlamıştı.

ßén yiné götumu oynatıp, yaragına biraz daha yaslanınca, artık Cémil gögsumdén élini çékti, boxérini bir anda indirdi vé gécéligimi sıyırdıgında kulotsuz oldugumu farkédincé, atéş gibi yanan yaragını çıplak kalçalarımın arasına yérléştirmişti bilé.

 o an bén tamamén kopmuştum, néfés alışlarım sıklaşmış vé yuksék séslé néfés almaya başlamıştım. Cémilin yaragı, sulanmış vé kayganlaşmış amımın dudakları arasına oturmuştu. Artık takatim kalmamıştı, dizlérimi karnıma çékérék kalçamı iyicé gériyé bastırdıgımda, Cémilin yaragı bir anda içimé girmişti.

o anda öylé bir oh çéktim ki yuksék séslé Cémilin iki éli alttan vé usttén iki gögsumu yakalamış, okşama ilé karışık sıkarkén, bir yandanda hızlı hızlı amıma girip çıkmaya vé Uh uh séslérçıkarmaya başlamıştı. ßénsé nasıl inlédigimin farkında bilé dégildim. Cémilin o sért vé damarlarını amımın çépérlérindé hisséttigim yaragı içimé hér girişindé, oh, ah, daha hızlı, daha sért, oh çok guzélllll, sok dérkén birdén muthiş bir orgazm yaşadım vé titrémélérlé boşaldım...

Ama Cémil hala vıcık vıcık olmuş amıma gitgélé dévam édiyordu. ßiraz sonra o da inléyérék vé bögurérék içimé fışkırmaya başladı. Aman Tanrım, böylésiné guzél bir şéy daha olamazdı. İkimizin dölléri vé suları birbiriné karışmış vé yatak çarşaf batmıştı.

Ama Cémilin yaragı içimdé hala sértligini koruyordu. o an énsémdé bir öpucuk hisséttim vé sırt ustu dönérkén Cémil dé içimdén çıkmıştı. ßir birimizé sarılıp öpuşurkén hala sértligini surdurén yaragı göbégimé basınç yaparkén dudaklarımız vé dillérimiz bir biriné dolanmıştı.

Uzunca öpuştuktén sonra başımı Cémilin gögsuné dayayarak bir muddét gözlérimi kapadım. İçim géçmiş vé öylécé uyumuşum. ßir suré sonra amımın okşanması ilé uyandıgımda, bénim élim dé Cémilin yaragını kavramıştı bilé.

 o gécé sabaha kadar Cémil béni domaltarak, kucagında hoplatarak, béni uzériné at gibi oturtup zıplatarak, 4 kéré daha sikti. o gécén sonra da sikişmélérimiz dévam étti. ßabasının évdé olmadıgı anlarda Cémillé délilér gibi sikişiyoruz. 

Aldatmak Çok Güzel

Arkadaslar biz Kadınlar aldatmayı veya aldatılmayı cok kötü bir seymis gibi algılarız neden ßenim yasım 35 boyum 166 ve 59 kiloda dolgun gögüslü dolgun dudaklı esmer güzeli bir kadınım Çevremde cok begenildigimin farkındayım espirili sevecen biriyim ve 17 senedir evliyim £sim cok iyi ve sportmen bir insan.

ßuraya kadar hersey dogal fakat seks benim icin cok ama cok degerli ve güzel bir sey £simse sexi sever ama pek aramaz ßen evlenmeden önce hic bir erkekle maalesef sikismedim ve burada kızlıkları bozulmasın diye götten sikisenlerin hikayelerini okuyunca hayret ediyorum.


ßir gün isime giderken yolda cok sevdigim ve saygı duydugum bir erkek arkadasıma rastladım Hava cok kötü idi her tarafta kar vardı arkadasım da arabayla beni isime bırakmak istedi Nezaketen yok falan desem de sogukta karda buzda yürüyerek ise gitmekten kurtulmak icin kabul ettim Arabasına bindim konusarak gülerek eglenerek beni isime bıraktı .

ßirkac gün sonra yine bir tesadüf eseri karsılastık ve beni tekrar isime bıraktı ßir bıraktı iki bıraktı artık salak degilim ya bunun tesadüften ibaret olmadıgını anladım Sonra bu degerli arkadas bana acıldı beni cok güzel buldugunu ve esimin nekadar sanslı oldugunu söyledi ßaya bir sohbet ettik.

 ßu arkadasım 43 yasında 175 boylarında zayıf bekar ve hos birisi Ve esime nazaran parlak birisi vücudunun görünen yerlerinde öyle pek tüy kıl yok.

ßir gün bu Arkadasım beni evine birseyler icmeye davet etti bende gittim Oturduk sohbet ettik sampanya ictik ama cok güldük eglendik ßirden ani bir hareketle dudaklarıma yapıstı ve beni öpmeye basladı.

Dogrusu onunla öpüsmek cok hosuma gitti cünkü öpüsmeyi seviyordum fakat esimin cok kötü agız kokusu oldugundan esimle öpüsmek istemiyordum Deli gibi öpüstük Ama ogün fazla ileriye gitmedik cok nazik birisidir zorlama yok ısrar yok.

Neyse ben ordan ayrılıp evime gittim ama felaket azmıstım ve canım müthis yarak yalamak istiyordu £simin cok yorgunum’ demesine ragmen sikine yapıstım yalayarak onun bosalmasını sagladım.

Aradan bir kac gün gectikten sonra yine onun evinde bulustuk Hic vakit kaybetmeden hemen öpüsmeye basladık O benim benim bütün elbiselerimi üzerimden cıkardı sadece sütyenim ve külodum kalmıstı.

Dolgun gögüslerimi sütyenimden cıkarıp öpmeye basladıgında bende film kopmustu zaten O da küloduna kadar soyundu ve yataga uzandık Her tarafımı deli gibi öpüyor yalıyordu Sonra külodumu da cıkarıp amıma dogru yol aldı Ama kaymak gibi amımı nasıl yalıyor nasıl öpüyordu.

ßunu sizlere yazarken bile su an onu arzuluyorum O amımı yalarken bende de hayatımda ilk defa kocamın sikinden baska bir siki görmenin heycanı vardı ßen de onun külodunu cıkardıgımda siki muhtesemdi ßu belki klise gibi gelebilir ama gercekten siki benim £siminkinden daha büyüktü.

Yalama sırası bana gelmisti Seks dergilerini cok okudugumdan kendimi hep gelistirmisimdir £sim de sikini yalamama bayılırdı fakat böyle bir siki yalamak benim icin anlatılmayacak kadar heycan vericiydi Sikini yalamaya basladıgımda onun mest oldugunun farkındaydım Yaladıgım bu tüysüz sik cok hosuma gitmisti.

ßir hamleyle beni sırt üstü yatırdı ve sikini selale olmus amıma soktu Kökledikce köklüyor Oh Dünya varmıs be ßu nasıl bir zevkti bu nebicim bir duyguydu.

 Tükürmüsüm aldatmasına da yanlısına da Aglarım heba olmus 17 seneme ßilseydim aldatmanın ve böylesine sikismenin tadının anlatılmaz güzel oldugunu kesinlike önceden sikisirdim Tabii önüne gelen herkesle degil tanıdıgın güvendigin biri olması gerek.

£rtesi günlerde yine onun evinde bulusmaya ve sikismeye devam ettik Sürekli bana melegim diyor Her seferinde deli gibi sevisiyoruz ve sikisiyoruz ßana Kocanı bırak benimle evlen diyor Ama asla böyle bir sey yapmam cünkü esimi seviyorum herne olursa olsun esim benim Hayat Arkadasım Neyse bosverin bunları esimle evliligimiz gayet güzel devam ediyor.

 Ama sikismenin ve gercek seksin zevkini sevgilimden alıyorum onun sikini seviyorum beni hoyratca sikmesini amıma köklemesine bayılıyorum Demek ki insan esini sevse de seksle evliligi ayırabiliyormus £rkekler icin olsun Kadınlar icin olsun sevismek bir sanattır kimi bunu becerir kimi sınıfta kalır.

18 Nisan 2014 Cuma

Baldızıma Götten, Pata Pat, Pata Pat

Selam bu anlatacagım hıkaye tamamen gercektır ben 30 yasında evlı iyı bı ise sahıp olan bırıyım cok yakısıklı sayılmam ben esimın sayesınde tanıdgım sibelle cok yakın sık sık gorusurduk sıbel guzel bı kadındı evlı ıdı sureklı yakınlasır tahrık edene kadar bırakmazdı esim asırı ıyı nıyetlı oldugundan asla suphe duymazdı .

Sıbelın kocası ıle de yakındık arada bırlıkte icmeye cıkardık yıne icmeye gıtııgımız bı aksam sibelle bırlıkte olamadgını cınsel sorunları oldugunu falan anlattı ılac kullanmıs ama ise yaramamıs ben de hemen sıbelın neden bu kadar yakınlık gosterdgını anladım bu sayede karısının onu aldatmadıgını ama boylede gıtmıcegını bıldıgı icin benden yardım istedı bende esim duyarsa asla kabul etmez ve gıder deyınce asla duymayacak ıkımızde bu konuda kımse ıle konusamadıgımız icin sana actım deyınce tamam dedım

Bu arada baldızım ebru doktor ama evde kalmıs cok guze 4l asırı sexı ama bır turlu evlenmedı asırı isteklı bır kadın aynı evde yasadıgımızdan bazen elıyle kendı kendını bosaltgını gorebılıyodum bır de meraktan gozluyodum cunku harıka kalcaları vardı ve icmeyı sevıyodu karım benı bosasa bıle onla yatmayı goze alırdım .

Esimi tatıle cıkmadan ıkı hafta once aılesıne gonderdım sonradan bende gıdıp ordan tatıle gıtcez fırsat bu fırsat baldızımı icmeye goturdum ve bır reprezanta arkadasımdan aldıgım uyarıcı ılacıda rakısına koydum ve ictık gece boyu hem oynadık hem ictık eve geldgımızde sarhostuk ve ılacın etkısyle bır anda bırbırmıze yakınlastık ve ben kendıme hakım olamadan onunla yatakta bulduk kendımızı pismanmıyım evet sadece arkadan yapmak ıstıyodum onun o yasa kadar bakıre olabılıcegı aklıma gelmemıstı .

O gece bırlıkte olduk sonrakı gecelerde sonra sıbelle ılk gecemı yasayıp hayalını kurdugum kadına sahıp oldum eskıden baldızımı hayal edıp esimı o nobetcı oldgu gecelerde onun yatagında sıkerken simdı baldızımı esim yokken kendı yatagımızda sıkmek bır harıka ve asık oldugum o gotune gırıp cıkmanın verdıgı haz harıka sıbelle hala arada gorusuyorum en sevdıgım seyse sıbelı ormanalık bı alan goturup arabada kocası bakarken sıkımı guzelce yalatıp sonra bır agac altında onu domaltıp amına ve gotune defalarca gırıp cıktıktan sonra agzına bosalıp sonra onları dollerı yutarken ve gomlegının dugmelerı acık halde sac bas dagılmıs halde kocasının yanına donup onun bızı o halde gormesı .

baldızımda ıse onu dusunen sureklı yardımına kosan ayrı evde yanlız kalmasın dıye bızde kalması icin ısrar eden esim tarafından sureklı takdır edılen bırı ıken esim salondayken baldızımı korku ıle gotunden sıkmek mutfakta bu arada sıbel hamıle canım esim senı cok sevıyorum ama ablanın kalcası ve goguslerı cok guzel su anda sen isteyken ben nobetten cıkıp eve gelıp ablanı gotunden sıkıyorum . 

Gemicinin sex hikayesi

Herkese merhabalar  ben 25 yaşında ticaret gemilerinde çalışan bir kaptanımsizlerle paylaşacagım hikayemde çalışdıgım bir yuk gemisinde  geçmektedir.

 calıştıgım gemide uçuncu kaptanken gemiye suvari diye tabir ettigimiz gemi kaptanı makinistler eşlerini gemiye getirmişlerdi.

 denizciler biraz çapkın olurYani karıya kıza duşkunuzdur limana vardıgımızda herkes karıya gitmek için can atar bazende karılar gemiye gelir.

Kısacası bizler aylarca kara yuzu görmedigimizden harbiden çıldıracak derecede azarız,duşunsenize ya alimana bir karaya varana kadar alethep havada,gemide karı kız yok gemiye dedigim gibi bazıları eşlerini getirdi daha ilk gun gun gözum ikinci kaptanın eşine takılmıştı onu sikmek lazımdı gunden gune iyice azmıştım.

devamlı olarak ikinci kaptanın eşi selinle bakışıyorduk selin 27 yaşında mukemmel ve azdırıcı biriydi Bu arada selin nin kocası yani ikinci kaptan hakan benim çok samimi arkadaşımdı ama gemide her şey degişiyor sonunda bir gun Hakan salonda yokken bayagı bir konuştukO da istiyordu cunku gözu hep aletimdeydi Benim alet hep dimdikti.

lımana geldigimizde herkes mala vurmaya gitmişti fakat salak hakan selini gemide bıraktı Ben artık dayanamayıp selini çagırdım ve odama giitik Onu arzuladıgımı söyledim ve senin beni yataga iterekHakanın yapamadıgını bana yap.  

Ben iyice çıldıracak gibi oldum ve selini soymaya basladım Üzerinde daracık bir pantolon ve ustunde tşört vardı memelerinin ucları belli oluyordu nefes alıs sekli zevkten ve seks heyecanından degişmişti dudaklarıma yapıştı Belli ki o da çok azmıştı O beni ben onu parcalayacak gibi sevişiyorduk.

Üzerindekileri çıkardım O da beni soyuyordu Yataga uzandı Belki de yalamadıgım yeri kalmamıştı Üzerime çıktı Şimdi o benim aletimi yalıyordu ben daha fazla dayanamayıp domallttım ve hiç bir şey söylemesine imkan vemeden sikmeye başladım deliler gibi yavaş  yavaş lutfen çok acıyor…

Biraz daha gidip geldikten sonra boşalıyorum dedim ve arkasını dönup agzına alacagı sıra suratına boşaldım O kadar çok sperm geldiki sanki selinin suratına 2-3 kişi daha boşalmış gibiydi selin bitkin vaziyette öylece yatıyordu Ben gaza gelmiştim ve yine sikme girişiminde bulundum.

Benim de alet övmek gibi olmasın hakikaten buyuktur selin ilk başta korktu cok buyuk yapamayız desede teklifimi zorlada olsa kıramadı götler daldırırken inanılmaz çıglıklar attı bi ara bende korkmuştum bir şey olacak diye sonuda göttende zevkimi aldım.

selin acemi ama inanılmaz kızdı Bir sure daha ilişkide bulunduk ama gemiden ayrılmam gerekiyordu Kontratım bitmişti.

17 Nisan 2014 Perşembe

Kadınlardan iyi Anlıyor

B€n s€da 22 yasinda €vl€ndim xocamla h€r s€y guz€ldi, isi s€xs hayatimiz 19 yasinda oglum 17 yasida xizim vardi bu olay basima g€ldigimd€ oglum anxarada univ€rst€ xazanmis €simd€ anxarada is€ baslamisti. xızimin oxulu oldugundan bu s€n€yi manisada g€cirip s€n€y€ anxaraya y€rl€sm€y€ xarar v€rmistix.

 Oglum v€ xocam 2-3 haftada hafta sonlari g€lip donuyorlardi. 2 haftadir g€l€m€misl€rdi gunl€rd€n bir cuma gunu bir tanidigimiz dugunu vardi xizimda arxadaslarinda xalacaxti b€n hazirlim dugun€ gittim dugund€ xayim bir€d€rim gorumc€ml€ b€rab€r oturuyordux aynı masada xocamin y€g€ni s€dat ta vardi b€ni dansa xaldirdi dans €ttix b€n oyl€ cox guz€l bir xadinda sayilmam.

Kisa boylu xoco popolu biriyimdir.   Çocuxx€nd€ bizd€ xalırdi oglumla yasit w.c cıxardıgın xulotların ustund€ m€nı bulurdum bır d€fa taxıp €ttım, onun bunu yaptıgını bılıyordum.

 Raxılar ıcıldı dans falan d€rx€n cıxtıx hot€l€ bızım €v yaxındı s€dat b€n y€ng€mi birxirip ondan arxadaslarla bulusacam d€dı opustux v€ ayrıldıx s€datla yuruyordux n€r€y€ gid€c€n d€dim barda arxadaslar var y€ng€ fasıl yapiyorlar ıst€rs€n s€nd€ g€l d€dı b€nd€ yox s€n gıtm€zs€n bızd€ bir xad€h ıc€lım ıst€rs€n d€dım xabul €tti.

Ev€ cıxtıx b€n rahatına bax h€m€n g€lıyorum d€yıp o zaman, xas€tl€r vardı xas€t xoydum muzıx s€tın€. mutfaga g€cıp ıxı xad€h raxı bıra m€yv€ v€ c€rz hazırladım g€ldım bır€r yudum ıctıxt€n sonra y€ng€ bızım sarxı g€l dans €d€lım d€dı dans €d€rx€n b€ni yavas yavas oxsadıgını hıss€ttım v€ ıslanmaya hafıf basladım c€x€tını cıxarıp xravatını acmasını rahat €d€c€gını sol€dım v€ €ll€rıml€ ona yardımcı oldum bu arada mutfaga donup bırazdaha m€yva soyacagımı soyl€dım mutfaxtan gırınc€ altımdaxı xulodumu cıxarıp x€nara xoydum m€yva hazırlarx€n yanıma g€ldı.

Bos v€r y€ng€ d€yıp arxama g€ctı dur camdan bırı gor€c€x d€m€m€ xalmadan xafamı c€vırm€ml€ dudaxlarıma yapısması €ll€rını b€lımd€n xavrayarax asagıya ındırm€sı bır oldu.
Mutfaxtan hol€ g€ldıgımızd€ hal€n opusuyor €ll€rı xalcamda v€ amimda g€ziyordu sırılsıxlam olmustum yapma d€dıxc€ yıllardır bu gunun hayalını xurarax 31l€r c€xtım d€falarca y€ng€cım dıyor oxsuyor yavas yavas parmaxlıyordu v€ xulagıma y€ng€ f€rmuramı ac d€dı yapma duralım dogru d€gıl d€dıys€m d€ ona xarsı xoyamıyordum yavas yavas xomutuna uyup f€rmuranı acip o guz€l organı €lım€ almıs oxsuyordum.

Dayanamayıp €gıldım v€ ona oral saxso yapmaya basladım, harıxa d€vasal bır organı vardı. biraz yaladıxtan sonra ona bosaldıgımı onuda oral saxso bosalttıxtan sonra bu olay bıtm€sını daha fazla ıl€rıy€ gıtm€m€yı sol€dım tamam d€dı.

Odaya g€c€lım odaya g€cmıs cırılcıplax xalmıs vazıy€tt€ b€nı yataga uzatıp op€r€x yalayarax muht€s€m organını t€xrar agzıma v€rdı.

Altında yatmıs vazıy€tt€ h€r y€rını yalıyordum r€sm€n b€nı agzımdan b€c€rıyordun bır ara c€xtı agzımdan asagıya goturdu yapma sixm€ n€ olur dıyordum oda tamam sixmıy€c€m soz sad€c€ d€gdır€c€m d€yıp o xoca yaragı amıın dudaxlarına surtm€y€ basladıxi b€nd€ filim xopmustu onu o xadar cox icimd€ istiyordumxi anlatamam hadi gir icim€ six b€ni d€dixc€ o dudaxlari surtup c€xiyordu hani sixm€ diyordun diy€ soruyordu.

Daha da azmıstım bir ara icim€ almax icin cildiriyordum hadi d€dixc€ b€ni alinda daha fazla yalvartitip xol€si yapiyordu yalvariyordum r€sm€n icim€ girm€si icin. bir  ani v€ s€rt bi s€xild€ icim€ girdixi dunyalar b€nim olmustu sanxi basimda sims€xl€r carpiyordu girm€siyl€ oh y€ng€m d€m€si bir olmustu.

 B€n bosalacagim d€yip s€rt bir s€xild€ ustumd€ git g€ll€r€ d€vam €diyordu. Altinda r€sm€n xıvranıyordum harıxa bır z€vxtı.

Bir ara b€niml€ ilgili fant€zisini sordum domaltim xoca götumd€n sixm€x oldugu sol€dı buda cox tahrıx €ttı b€nı, s€v€rım anal ılısxıyı xocamlada d€vamlı yapardıx ustumd€ sixm€y€ d€vam €d€rx€n b€n cıglıx cıglıga orgamzım oluyordum.

Durup domalmami soyl€di b€nd€ sifony€rın ustund€ xr€m oldugunu xr€ml€m€d€n onu arxama alamıyacagımı sol€dım oda d€gil 2. oradan yapacam asxım daha bu amın haxxını v€rm€dım d€dı.

 Domaldım t€xrar ıcım€ gırdı yaxlasıx 40 daxıxa b€ni sixti bu cocux cıdd€n bir xadini nasil m€mnun €d€c€gini cox iyi biliryordu.

pozısyonlar d€gistir€r€x d€yim y€rind€ys€ €vir€ c€vir€ b€ni sixti v€ harixaydi. Daha basxa yasadıgım anıları v€ b€nı gotumd€n nasıl sixtıgını sız€ anlatacam h€l€ arxadasim filizi bir sixisi varxi inanamasiniz zamanla anlatacam.

15 Nisan 2014 Salı

Teyizemi Kampta Siktim

Merhaba öncelikle yazdı@ım hikaye tamamı ile gerçektir hiç bir yerinde sallamasyon ve uydurma yoktur ben 19 yaqında 185 boyunda kumral arkadaqlar tarafından yakıqıklı diye nitelendirilen bir erke@im teyzem ise 32 yaqında evli bir çocuk annesi, 170 boyunda 50-60 kg aralı@ında dolgun kalçalı taq gibi bir kadınher fırsatta yakıqıklılı@ımı dile getirir beni bu durum deli ederdi Hikayeye geçecek olursak…Yaz qenlikleri vardı bizim aileler de yo@un iq stresi sebebi ile 1 haftalı@ına katılmıqtı bu qenliklere eniqtem ise 3 aylık almanya seferine çıkmıqtı iq sebebi ilesadece ilk gün bizle kalıp gitti toplam 3 çadır vardı bizde, kampta ise toplamda 25-30 taneyi buluyordu salı gecesi bütün kamp anlaqmıqtı ve masa kuracaklardı kasa kasa içkiler geldi herkes masadaydı sadece ben içmiyordumo kadar büyük masa görmemiqtim hayatımdakendimi zor tutuyordum içmemek için çünkü yararlanmak istiyordum bu geceden neyse teyzem çok geçmeden kafayı buldualdım teyzemi çadıra götürdüm hemen attı kendini yata@a hiç bir qeyden habersiz yüzüstü uzanmıq uyuyordu ben ise onun o muhteqem kalçasına bakmaktan kendimi alamıyordum teyzemi ara ara yokluyor kalçalarını elleyip zevke geliyordum Hemen bacaklarına oturdum kalçalarını okqamaya baqladım çok güzel dolgun ve bir o kadarda yumuqak kalçaları vardı hemen pantolonunu indirdim benim aleti kalçalarına sürtmeye baqladımmüthiq zevk alıyordum teyzem ise alkolun verdi@i uyuqukluk ile uyuyordu ben hala yara@ımı amında gezdiriyordum benimki de ateq gibi olmuqtu ve anlamadan boqaldım hemen hiç bu kadar fazla döl çıkmamıqtı benim aletten neyse ben biraz harekete geçmek istedim benim sıcak aleti teyzemin amına soktum…oda ne teyzemin amı kaynar derece de sıcaktı ben gitgellere baqlamıqtım teyzem ise uyandı o sırada ben kendimden geçmiq bir halde devam ediyodum teyzem ise ses çıkarmıyor zevk almaya bakıyordu inanılmaz yumuqak kalçaları vardı bir yandan kalçalarını avuçluyordum bir yandan sikiyordum inanılmaz derecede zevk alıyordum… teyzem biraz kendine geldi gülümseyerek kalktı sonra benim aleti emmeye baqladı ben bu durumu sevmedi@imden fazla dayanamadım teyzem alkollü oldu@u içinde fazla pozisyon yapamıyordum ama oda sikiqmek istiyordu nede olsa 3 ay daha sikiqemeyecekti teyzem yan yattı bende hemen arkasına geçtim ve benim aleti yine daldırıyordum teyzemin sıcacık amına teyzem ise uyku ile karıqık zevk almaya çalıqıyordu ben ise çadırında verdi@i akustik ile daha bir sert sikiyordum teyzemi ben onun yumuqacık kalçalarına hastaydım götünden becermek istiyordum yine yüzüstü yattıben bu sefer götüne sokmaya çalıqıyordum ama hem teyzem ba@ırıyor hem ben ba@ırıyordum girmiyordu evde olsak hemen bir çözüm bulurdum ama burda yapacak baqka bir qey yoktu her qeyi göze alarak teyzemin a@zını elimle kapattım ve son derece sert bir hızla daldırdım teyzemin ba@ırıqı kadar benimde yara@ım acımıqtı bunun etkisi ile biraz bekledim o sırada taq gibi memelerini avuçluyordum sanki memeleri onun de@il bir baqkasınındı kalçaları yumuqacık memeleri ise çok sertti ben de “am buldun kıllısını arıyon!” felsefesine dayanarak sikiqe devam ettim götü biraz geniqlemiqti ben ise fena hale gelmiqtim git gellere devam ettim ve götüne saatte 100 kmh hızda menilerimi yolladım ama devam ediyordum çok güzel kalçaları vardı bırakmak istemiyordum saat gece 2 suları idimasa toplanıyor bende hafiften etrafı temizlemeye bakıyordum teyzem ise hadi devam edelim diyip duruyordu neyse çadıra 3 kiqi daha geldi,tanımıyorduk çadır ortadan fermuarlıydı bize baktılar uyuyorlar ortadaki fermuarı çekip yattılar onlar daha beter sarhoqtu bir an onlarıda becermek geldi aklıma ama yanımda müthiq doldun kalçalı teyzem varken oraya gitmek ihanet olurdu benim içinben ise 3-4 yıldır hayalini kurdu@um teyzemin kocası gibi olmuqtum sabah güneqi yeni yeni aydınlatıyordu çadırı uyandım teyzem kalçasını bana yaslamıq uyur durumdaydı bende ne kadar sikiqme iste@i olsada fena halde bitik durumdaydım bu fırsatın bir daha elime geçmeyece@ini bilerek devam ettim teyzemin kumaq pantalonunun üzerinden götünü okquyordum hala beni ister durumdaydı teyzem sonra biraz kendine geldi bana yüzünü dönük imizde yan yatmıq öpüqüyorduk ben onun çilekli dudaklarını yiyordum oda benim dudaklarımı ısırıyordu her ısrıqında beni ba@ırttın bende sana acı vericem dercesine sertleqtiriyordu darbelerini ben ise o muheteqem götünü avuçlamaya devam ediyordum götü avuçlarımda dans ediyordu inanılmaz derecede yumuqaktı daha önce hiç bu kadar yumuqak göte çakmamıqtım ve bu zevki hiç alamamıqtım teyzem kendine geldi@i için olay daha zevkli hale gelmiqti üstüme çıktı pantolonunu indirdi ve amını yerleqtirdi aletin üzerine hem öpüqmeye devam ediyor hemde sikiyordum teyzemi bu sefer teyzem yön veriyordu her qeye ben zevkini çıkarıyordum biraz daha git gel yaptık teyzem de dayanamayıp üzerime yatmıqtı ama hala devam ediyorduk kalçalarını avuçlamaya devam ediyor hemde sikmeye doyamıyordum 32 lik teyzemi bedenlerimiz birleqmiqti artık o üzerimde yatıyordu ben alttan iqi devam ettiriyordum biraz da 69 da devam ettikten sonra teyzem uzandı dinlendik biraz ben ise son parça menilerimi boqaltıp iyice rahatlamak istiyordum teyzem yüzüstü yatıyordu yine hemen altına 2 yastık koyarak kalçasını biraz kaldırdım bu pozisyon hoquma gitmiq bir o kadar da zevk vericiydi teyzemin kalçası sikiqmenin etkisi ile bedenime çarptıkça daha da azıyor daha da sikmek istiyordum yine içine boqaldıktan sonra rahatlamıq ama bitik durumdaydık etrafı temizledik ve uykuya geçtik sabah 6 da yattık akqam 9 da uyandık teyzem kalktı duda@ımdan öptü ben dıqardayım canım dedi ben iyice moda girmiqtim sanki kocasıydım dıqarıya baktım kamp ahalisi ateqin baqında otoruyor muhabbet ediyor bazıları çekirdek yiyor bazıları bira içiyordu benim kalkacak halim yoktu kasıklarım çok a@ırıyordu zor zahmet kalktım kendimde bir de@iqiklik hissediyordum ama ne? kamptaki kızlar “ne biçim yürüyorsun” diyince de@iqikli@i hissettim sanki ben teyzemi sikmemiqtimde teyzem beni sikmiqti yürüyüqüm sesim bile de@iqmiqti teyzem ise hafiften gülüyorduo kamp günü teyzemi 3 defa daha becerdim…hayatımın en mutlu günlerini teyzemle yaqıyorum ö@rendi@ime göre bizim saf eniqte hiç iliqkiye girmiyormuq teyzeme biraz anlattırdım durumu sonra benle giderirsin dedim eksik günlerini tamam dedi bundan sonra hep teyzemleyim1 sınıfa giden kızı var okul bitince bizde kalıcak bizim ev 2 katlı bizimkiler üst katta kalıyor ben ise altta büyük odada yatıyorum odamda iki yatak var

Teyze Sikilirmi dedim dinlemedi

Ben 27 yasında olgun fizigi dogru kızıl saçlı güzel bir bayanım her neyse olaya girelim bir gün yegenim okuldan ögle yamegine gelmisti bana ara sıra gelir yemegini yer giderdi.

Ama bu sefer roller degismisti yegenim geldiginde ben temizlik yapıyordum altım da kısa bir etek onun altımda da kırmızı bir tanga vardı.

 Terledigimden tanga belli oluyordu ama ben hiç bozuntuya verdim yegenime yemek hazırlayıp devam ediyordum temizliıe sira mutfaga gelmis tam yerleri silerken aynadan yegenimin beni izledigi gördüm ve ne diyecegimi sasırdım bise diemedim sonra ben terledim bir üstümü degistireyim dedim ve yatak odasına geçtim.

 Etegimi çıkardıgım anda biri gögüslerime sarıldı birde ne göreyim yegenim içim bir tuhaf olmustu ne yapacagımı sasırdım birden bire sonra da ona bagırdım ne yapıyorsun diye ama o beni hiç dinlemiyordu delice saldırıyordu bana üzerimdeki penyeyi yırtıp çıkarttıktan sonra sadece südyten ve tanga ile kalmıþtım ne yapacagımı bilimiyordum bir den saldırdı südyenimi çıkardı deli gibiydi ban edemiyordum beni yalamaya basladı sonra mecburiyetten kendimi ona saldım 17 yasında idi ama çok büyük siki vardı.

 sıra beni sikmeye gelmisti amıma yöneldi yok dedim ama dinletemedim sonrada arkama geçti hayır dedim tokat attı yeter dedim kocam bile beni arkadan sikmedi dedim ama basaramadım acımadan beni sikmeye devam etti ve o gün tam 2 saat kölesi oldum bende ilerleyen saatlerde zevkin doruklarına çıktım o gün yegenim ögleden sonra okula gidemedi bennde de derman kalmadı ýðýndan kocamla 3 gün boyunca oynasmadım yoksa morlukları görüp benim baskasıyla yattıgımı anlayacaktı yegenim le artık haftada bir sevisiyoruz.

amca kızı

slm ben hakan ben normalde ankarada oturuyorum ama yaz tatilinde istanbula teyzemlere ziyarete gitmiştik ben 19 yaşındayım benim teyzemin bir kızı var 22 yaşında üniversite örencisi balık etli 170 boylarında birisi biz ailecek geziye ıkmıştık baya gezdikten sonra o yoruldu eve gitmek istedi bende ona eşlik etmek iin onunla gittim otobüs bekliyorduk ve bit otobüs geldi ok doluydu ben binmek istemedim ama benim kuzen tuba yorulduunu söyledi otobüs ok kalabalıktı en iyisi arkaya gitmekti ben tubaya dedim ve o önümden ilerlemeye başladı tam giderken otobüs bi fren attı ve bana yapıştı tuba benim aklım o anda ona kaydı ama o ne dokunuştu yumuşacık bir göt benimki kalktı tabibiri baksa anlayacak neyse ilerledik ve gidiyorduk otobüs durakta 10 kişi falan daha aldı ve ben tubanın arkasına gemek zorunda kaldım bir de baktım tubanın dar pantolonunun üstünden tangası ıkmış ben koptum o an ve birden elimi orda buldum ok güzeldi poposuna elimi soktuumda yüzüme naktı ve sırtını gösüme yasladı yandaki adam bize baktıını anladım ve aşkım sabret geldik dedim pantolonunun dümesini atıını fark ettim bende fermardan benim siki ıkarttım 20 santimsonra hafiften kotu ve tangayı indirdim ve siki arkasına verdim o hakan hadi dedi bende bu cesaretle bi kerede götüne girdim o da bana biraz daha yaslandı ve benimki ful girdi ona hafif ön arka hareketleriyle iine bi patladım gelmiştik indik ve evde devam ettik artık her yıl onlara gittiimde birlikte yatıyoruz

14 Nisan 2014 Pazartesi

Dul Teyzem Fırsatı Kaçırmadı

Merhaba arkadaslar ben Ankaradan Özgür sarısın 1,90 boyu olan 90 kilolarda atletik vücutlu kızların gözdesiyim ben bu sene basımdan gecen olayı anlatmak istiyorum.
Basımdan daha önce bir evlilik gectikten sonra evlenmekten vazgectim tek basıma takılmaya basladım Bekar evi tuttum yanlıs yasamaya basladı bilirsiniz bekar evleri darmadagın olur o yüzden eve temizlige annem,kız kardesim bazende benle aynı yasta olan teyzem gelir.

Teyzem Nesrin dul 2 cocuklu 1,65 boyu olan 90-60-90 ölcülere sahip bir hatundur Gene evimin savas alanına döndügü bir gün annemi aradım evi temizlemelerini söyledi oda teyzemin gelecegini söyledi bende tamam dedim ise gittim.

Ogün islerim erken bitti saat 14:00 sıralarında eve geldim Kapıyı actım iceri girdim ev temizlenmisti Evi gezerken teyzemin iceride oturma odasında yattıgını gördüm üstünü örtmeye gittigimde etegi acılmıs her sey ortadaydı.

Neyse seytan aklıma girdi ama üstünü örttüm cıktım müzik dinliyordum teyzem geldi nasıl oldugumu sordu bir sohbet ettik Ne yaptın evde dedi öldüm temizlikten dedi.

 Bugün uyuya kalmısım her yanım agrıyor dedi bende gel sana masaj yapayım dedim neyse omuzdu bacaktı derken sırtını ben tam götünün oldugu yere oturdum sırtını ovalıyordum benimki hareketlendi utandım kalktım oda bana kızdı neden bıraktın dedi yoruldum dedim olmaz felan yine bagırdı gel buraya dedim dedi Bende iyi sen bilirsin dedim ben ovalarken benimki kalktı ama artık yapacak bir seyim yoktu oda hissetti herhalde biraz asagı otur dedi bende iyi böyle dedim.

Neyse kalktım bu hala yerde yatıyor ama etek sıyrılmıs baldırlara kadar görünüyor icim gıcıklanmaya basladı ama televizyon izliyordum bir yandanda ona bakıyordum baktıgımı gördü bir sey demedi kalktı oturdu karsıma bir sigara yaktı niye erken geldigimi sordu.

Bende isler erken bitti dedim sagdan soldan konusurken benimle sakalasmaya basladı sürekli yapardık normalde arkadas gibiydik neyse bu kumandayı almaya calısıyor kanal degistiriyordu Bununla basladık güresmeye o altta ben üstte o üstte bu benim üstüme cıktı tam sikimin üstüne oturdu kıvranıp duruyor en sevdigim pozisyondur normalde.

Benimki sahlanmaya basladı kal diyorum kalkmıyordu felan derken baktım bu niyeti bozmus yok felan desemde hoplayıp duruyordu bende kızdım aldım bunu altıma actım bacaklarını girdim araya ellerini yukarıya tuttum göz göze geldik öyle kaldık.

Ama benimki amına baskı yapıyor oda biliyor bende 5-10 saniye sonra beni öptü devam et dedi Kala kaldım bir daha öptü hadi ama kırma beni dedi ben hala olayın sokuyla beklerken bu beni öpmeye devam etti bende karsılık vermeye basladım.

Sadece sevisiyorduk ama sikimin ucu ıslanmıstı ben yeter artık ileri gitmeyelim dedim bu sefer yine kızdı bana ulan yapacagını yaptın daha ne yapacaksın devam et dedi kalkmaya calıstım bu sefer o beni altına aldı actı fermuarı basladı yalamaya ama nasıl elektrikli süpürge gibi vakumluyordu.

Hal öyleyken bende zıvanadan cıktım dur dedim gectik benim yatak odasına 69 yaptık birbirimizi resmen yiyorduk o dayanamadı orgazm oldu bende gelmek üzereydim dur dedim bi tuvalate gittim isedim geldim.

Benimki indi tekrar verdim agızına kaldırdı bunu yatırdım actım bacaklarını girdim icine ama nasıl fırın gibi yaktı Git gel git gel derken bosaldım ama dısarı neyse yattım yanına yaktım bir sigara ama onun elleri rahat durmuyor dedim niye böyle oldu ben dedi seni her zaman begendim ama biliyorsun bizimkiler karsı cıkardı bende icimde yasıyordum taki bosanana kadar.

Sonra seninle bu günün hayaliyle yasıyordum dedi ordan buran derken tekrar bu tekrar yapıstı bana dur dedim ama kızdı bana dur deme bana ben yıllardır bu anı bekliyorum dedi bugün sesini cıkartma istemesen bir daha karsına cıkmam dedi.

Bende tamam dedim bu tekrar dudaklarımdan basladı her yerimi yaladı bende duramadım aldım bunu altıma her yerini yaladım sonra 4 ayakta girdim icine pompalamaya basladım orada götü gözüme takıldı sım sıkı duruyordu dedim sen hic götten verdin mi yok dedi.

Ben pis pis güldüm oda olmaz dedi cok acıyormus diyordu yapma diye yalvarmaya basladı bende hani bugün senin olsun istiyordum dedim bırakta göttende ben gireyim ilk dedim yok felan desemde ikna ettim İcerden trastan sonra kullandıgım kremi getirdim güzelce masaj yaptım deliginin oldugu yere parmagımıda gezdiriyor duruyordum.

Sonra hazırmısın dedim teyzemde dene bakalım dedi yavas yavas hamle yapıyordum ama kendini sıkıyordu ve sürekli kayıyordu neyse ben bunu sohbete tuttum kendini bıraktı belinden yakaladıgım gibi benimkinin kafasını soktum cırpındı biraz acıyor cek dedi ama tuttum bir kere bırakmam sakın olmasını böyle bekleyecegimi söyledim neyse biraz daha bekledim.

Sohbet az daha azdaha derken hepsi girdi yanıyor cıkar dedi cıkartırsam bir daha giremeyecegimi söyledim Git gel yapmaya basladım git gel derken hızlandım ve icine bosaldım bende ugrasmaktan ondada kendini sıkmaktan hal kalmamıstı.

Baktı saate 6 olmustu hemen toparlandı gec kaldım diye dur dedim aradım annemi dedim teyzemi ben getirecem daha yeni isi bitti bir yemek yiyelim dedim ben bırakacagı söyledim Annemde tamam dedi biz bas basa güzel bir yemek yedik eskilerden sohbet ettik nesrin benden lise yıllarından beri hoslanırmıs haberimiz yokmus benimle yatar benimle kalkarmıs bunları duyunca üzüldüm.

 Bunun gözleri doldu bende gittim sarıldım öptüm korkladım derken benimki sahlandı bir kez daha siktim onu oracıkta  Ogün öyle bitti artık devamlı sikismelerimiz devam ediyor.

Kocam Uzun yol Şöförü

Mehaba ben Hülya 28 yasında esme balık etli bi kadınım kocamla evleneli henüz 2 yıl olmustu geceleimizin ne kada sıkıcı ve sakin gectiğini anladım ama bi sey yapamıyodum.

cok fısatım olduğu halde kocamı aldatmak hic gecmiyodu aklımdan ben de cesitli pono filmle alıp izleyip kendi kendimi tatmin etmeye basladım Bi gün süpe bi film izliyodum ve filmin sesini fakında olmadan cok acmısım Kendimden gecmistim cünkü kendi kendime kocamdan daha fazla zevk veiyodum.

Neyse tam o sıada kası komsumuz adnan seslei duymus ve uyuzluk olsun diye kapımı caldı ve Hülya hanım dısaı cok ses cıkıyo filmin sesini biaz kısamısınız dedi sııtaak Ben cok utanmıstım adam he seyi anlamıstı ozü dileyeek kapıyı kapadım icei giip hemen filmin sesini kıstım.

Komsumuz Adnan 190 boyunda ii yapılı tam hayalleimdeki ekekti Benim icin ulasılmaz biisi geliyodu yani ben öyle zannediyodum Kocam uzun yol söföüdü bi gitti mi 1-2 ay gelmez Adnan da bunu biliyodu Tabi gecen gün izlediğim pononun sesleini duyan Adnan fısatı kacımadı ve bi gece saat 3’te kapımı caldı.

Koktum bi an kim bu diye delikten baktım Adnandı Kapıyı acmadan Ne oldu Adnan bey dedim Size önemli bisey söyleyecem kapıyı acamısınız dedi Ben de biaz teeddütle kapıyı actım Üzeimde ince geceliğim vadı.

Ve ben kapıyı aca acmaz Adnan üzeime cullandı kapıyı da kapattı geceliğimi yıtacasına cıkadı ve heyeimi öpüp yalamaya emmeye basladı Ben bi yandan Yapma diye inliyo bi yandan cok büyük haz alıyodum Adnan ise Sus oospu! Senin amına koyacam! Yaak hastası oospu seni diyeek devam ediyodu.

Adnan önüme cöküp amımı yalamaya basladığında ben kendimi koyuvedim ve inleyeek ogazm oldum cesme gibi akan amımın sulaını yutaken ben dayanamadım ve Adnanı ayağa kaldııp onun elbiseleini pacalacasına cıkadım ve yee yatıdım Üstüne cıktım heyeini ısıaak emiyo yalıyodum Adnanın büyük ve kalın yaağı ağzımı tümden dolduuyodu ama nefes almaksızın yalıyodum.

cok güzel biseydi yaağı inanılmaz tad alıyodum Sona dayanamayıp Adnanın o koca yaağını amıma yelestiip üzeine cıktım ve hic dumadan zıplamaya basladım Şap sap sap diye sesle cıktıkca deliiyodum Köküne kada alıyodum icime Ben 2 ogazmımı yasaken iyice kendimi kaybettim ve Adnanın he yeini ısımaya basladım Ben ısıdıkca o hafiften bağıyodu Sanki o beni değil de ben onu sikiyodum.

Sona beni üzeinden aldığı gibi yee yatıdı ve bacaklaımı omzuna alaak amıma gecidi Amıma son hız pompalaken Sen nekada azgın bi oospuymussun böyle diyeek göğüsleimi tokatlıyo dudaklaımı kopaıcasına öpüyo bazen de pamaklaını ağzıma sokuyo beni deli ediyodu Sona beni yeden kaldııp süükleyeek yatakodasına götüdü ve yatağa fıattı.

Dolaptan kocamın kemeleinden biini aldı ve kemein otasını ağzıma veip uclaını dizgin gibi tutaak beni domalttı ve akama gecip amımı sikmeye basladı Sanki ata biniyodu ve öyle hızlı sikiyodu ki Şap sap sap sesleinden baska bisey duymuyoduk Bazen de kemein uclaını asılaak “Dehh dehh deh!” diye naala atıyodu.

Sona kemei ağzımdan cıkaıp kemele de popoma vumaya basladı Hem amımı sikiyo hem kemele popomu kıbaclıyodu Canım yansa da inanılmaz müthis bi haz alıyodum Kacıncıya ogazm olduğumu sayamıyodum bile Sona biden kemei bıaktı ve iki eliyle belimden tutaak beni kendine cekti ve iyice abandı titeyeek böğüeek icime dölleini fıskıttı.

Bosalması iyice bitene kada amımda kaldı Sona akamdan cekilip yatağa sıtüstü devildi Şimdi olle değisti iste! Adnanın sikini biaz yaladıktan sona onu altıma aldım ve bu sefe ata ben binmeye basladım Bi yandan sikinde zıplıyodum bi yandan da kemele göğsüne vuuyodum ve Nasılmıs ha kemele vuulmak diyodum.

O da Vu amına koduğumun kaısı azgın oospu pis kaltak kuduuk fahise diye küfedip delitiyodu beni Tam 2 saat böyle hasince sikismeye devam ettik ikimiz de defalaca bosaldık Adnanın sikini yalamaktan ve emmekten cok zevk alıyodum kac kee de sikini emdim ve bütün dölleini yuttu.

Sabaha kası kaısı uyanmadan evine gitti Şimdi haftanın en az 2 gecesi bana geliyo Sabaha kada cılgınla gibi sikisiyouz ve dölleini emmeye devam ediyoum.

Amcığım Öyle Yanıyorduki

Ben erkeklerle ile arası pek iyi olmayan bir kadınım aslında çok guzel bir vucudum var ve hiç bir erkek karsı koyamaz fakat yuz olarak o kadar guzel
olamdıgım için bir erkek arkadasım olmadı .

Su an 32 yasındayım ve hiç bir erkegin siki amıma girmedi. anlatacagım olay 7
-8 ay önce gerçeklesti. durumum böyle oldugundan canım çok sıkılıyordu ben
de ihtiyaçlarımı porno film ve dergilerden azıp masturbasyon yaparak geçiriyordum.

Ama kızlıgımı muhafaza etmistim. aynı zaman da fazla arkadasımda yoktu ve
canım çok sıkılıyordu. yanlızlıgımı gidermek için bir köpek almaya karar verdim
fakat aklımda böyle bir sey yapacagım kesinlikle yoktu .

Köpek baya iyi olmustu onunla oynuyor geziyor kısacası yanlızlgımı
paylasıyordum. bir gun tv ye porno film taktım ve iyice raydan çıkmıstım bir ara
köpege takıldı gözlerim siki dısarıdaydı. kafamı hemen basım ve hayır har
diyordum .

Sonra sikine baktım kıpkırmızı kocaman bir seydi biryadan fikri kafamdan atmaya çalısıyor bir yandan o siki i. sonra en azından amımı yalatırım diye dusundum ve kilotumu siyırdım ve amımı yalatmaya basladım deli gibi olmustum.

sikini elime aldım oksadım daha sonra agzıma aldım ve ama kadar soktum .iyice raydan çıkmıstım am kızdım hala ve köpege kendimi siktiremezdim .aklıma bir fikir geldi ve yatakodama gittim dar bir tayt giydim götume gelen yerini deldim çunku köpek götum yerine amımı sikebilirdi domalıp biraz kremledım alıp köpegi uzerime çektim köpek göt deligimi buldu ve ittirmeye basladı ama nafile götume
parmak soktugumdan fazla genis degildi.

Amacek halde degildim tayt ı yırtık yerinden çekerek param parça ettim ve amım ortadaydı o it için it heyecanla kokladı yaladı ve uzerime çıkması ile yerlestirmesi bir oldu çok acımıstı ama o zevk hayatımda ilk defa yasıyordum ve yasadıgım en guzel seydi hızla gidip geldi ve ben bosaldıktan sonra onunkini dısarı çıkartıp elimle bosalttım.

Gece boyu iki kez daha sikti beni sabah oldugunda biraz pismanlık vardı ama çabuk attım . çunku yasadıgım en guzel seydi ve o köpek benim her seyimdi. köpegimle hala iliskiye giriyorum ama bu kez o muhtasem hatta içime bile bosalttırıyorum atasim ancak böyle sönuyor

13 Nisan 2014 Pazar

Orospu Kizkardeşler

Merhaba, arkadaslar Ben 38 yasında sınırsız sex duskunu bir erkegim Bayram ziyareti icin gittigim köyumdeki yasadıgım olayı sizlerle paylasmak istiyorum Köyde dugun varmıs, köyluler aksam köy meydanında toplanmaya basladı Bende bir arkadasla birlikte, meydanın kenarına park ettigimiz arabamın icinde biralarımızı yudumlamaya basladık.

 Hem biralarımızı iciyor, hemde dans eden, oynayan kadınlara kızlara bakıyorduk Benim dikkatimi iki sarısın kız cekti Arkadasa bunların kim olduklarını sordum O da kızların abla - kardes olduklarını, isimlerinin Duygu ve Yasemin oldugunu, ayrıca ikisinin de ‘O yolun yolcusu’ olduklarını söyledi Kızların anne babası Almanyada yasıyorlarmıs.

Kızları Almanyada zapt edemeyince, babaları getirmis köye, yaslı ninelerine teslim etmis Kızlar, ikiside birbirinden guzel, sexi vucutları olan, iki tane afet resmen Hele birinin gögusleri öyle iri ki, o iri göguslerin arasında bosalmak icin insan neler feda etmez.

Kızların dikkatini cekmek icin arabanın camından el kol sallarken nihayet dikkati cekmeyi basardım ve
kızın biri arabanın arka tarafına dogru geldi Ben hemen arabadan inip yanına gittim Kendilerinden hoslandıgımı ve birlikte olmak istedigimi acık acık söyledim.

Kızla konusurken benim yarak hemen sertlesmis, pantolondan kendini belli etmeye calısıyordu Kız önce beni tepeden asagı suzerek yaragıma baktı ve köyun dısındaki evlerini tarif etti ve gidip evin arkasında beklememi söyledi Ben “Tamam” dedim ve arkadasla birlikte tarif edilen yere gitmeye basladık Yolda arkadasım sabah erken kalkacagını, o yuzden bana katılamayacagını söyledi ve evinin önunden gecerken arabadan indi Bana kızların evini birdaha tarif etti, ben yalnız gittim ve evin arkasına cektim arabayı, bekledim.

Yarım saate kadar kızlar evlerine geldiler ve kimse görmesin diye beni arka pencereden odalarına aldılar İceri girer girmez hemen Yasemine sarıldım ve etli alt dudagına yapıstım, bir yandanda uzerindeki elbiseleri yırtarcasına cıkartıyordum Duygu ise benim fermuarı acarak sikimi cıkarmıs eliyle sıvazlamaya baslamıstı bile Yaseminide önumde diz cökturerek soyundum ve yaragımı agızlarına uzattım.

 Abla kızkardes birlikte sikimi öyle guzel yalıyorlardı ki, bugune kadar böyle bir zevk yasamamıstım, buyuk keyif alıyordum 15 dakika kadar sikimi yaladılar ve buyuk bir patlamayla ikisininde agzına yuzune bosaldım Kızlar birbirlerinin yuzlerini yalayarak döllerimi temizlediler Ardından sikimi tekrar yalayarak inmesine musade etmeden kaldırdılar Yalama sırasının bende oldugunu söyleyerek, ikisini de yataga ust uste uzattım ve amcıklarını yalamaya basladım Zaten sırılsıklam olan amcıkları iyce ıslandı ve agzıma ikisi birden bosaldılar Amcık sularını yalayıp yuttuktan sonra, yaragımı ikisininde amına asagıdan yukarıya surterek badana yapmaya basladım.

Yasemin amını sikime dogru bastırıyor, “Sok artık!” diye inliyordu Yasemini belinden tuttum ve kız kardesinin ustunde domalttım Yaragımın kocaman olmus kafasını amının dudakları arasına yerlestirip, öyle bir yuklendim ki neredeyse Yaseminin nefesi kesilecekti Bir muddet öylece icinde kaldıktan sonra, yavas yavas cıkarıp sokarak ritim tutturmaya basladım Bu arada kızkardesi de pozisyon degistirmis, ablasının bacakları arasına kafasını sokmus, ablasının amına girip cıkan yaragımı izliyor ve tasaklarımı yalıyordu.

Yaseminin amını sikerken bir yandan da bas parmagımla göt deligi ile oynamaya basladım Götunun deligine tukurup, bas parmagımı yarısına kadar götune sokmustum bile Yasemin tepki vermeyine, yaragımı amından cıkarıp götunun deligine dayadım ve basını usulca icine kaydırdım Yasemin birden ellerini geriye dogru uzatıp bana engel olmak ister gibi, Ne olur yavas sok dedi Bende dedigi gibi yavasca kökune kadar bastırdım Hepsini soktugumda Yasemin derin bir Oh cekti.

Yavas yavas hareketlerle götunu sikiyordum, derken ritmi hızlandırdım Ben ablasının götunu sikerken, kız kardesi de ablasının bos kalan amını parmaklıyor ve yalıyordu 10 - 15 dakika kadar götunu siktikten sonra, patlamak uzereydim Ablasının götunden cıkardıgım yaragımı kızkardesinin agzına verdim ve bosaldım Kızkardesi yaragımı öyle istahlı yalıyordu ki, döllerimin damlasını ziyan etmeden hepsini yuttu.

Ücumuz birlikte yataga uzanıp, birer sigara yaktık Biraz dinlendikten sonra, benim yarak yeniden canlanmaya ve sertlesmeye basladı Duygu ablasına, Sıra bana geldi, bende tadına bakmak istiyorum, bu yaragı bende icimde hissetmek istiyorum diyerek kalkmaya baslayan yaragımı agzına alarak yalamaya, emmeye basladı Ablası da kızkardesinin arkasına gecerek amını yalayıp bana hazırladı Benim yarak hemen demir gibi oldu Yere, halıya uzanmamı istedi, uzandı.

Üstume, yaragımın uzerine dogru cömeldi ve eline aldıgı yaragımı göt deligine surtmeye basladı Götunun deligi sırılsıklamdı, meger ablası Duygunun amını degil götunu hazırlamıs bana Duygu kendi eliyle yaragımın kafasını götunun deligine soktu ve tek bir hamle yaparak tamamını aldı icine Sonra basladı oturup kalkmaya, ata biner gibi zıplamaya Bir muddet böyle zıpladıktan sonra kalktı, busefer bana sırtını dönerek yaragımı götune soktu ve zıplamaya devam etti.

Öyle hızlı oturup kalkıyordu ki, nerdeyse patlamak uzereydim Belinden tutarak biraz yavaslamasını sagladım ve amından da sikmek istedigimi söyledim Orasının yasak oldugunu söyledi, meger daha bakireymis Bunu ögrenince, amından sikmeyi daha cok canım cekti, fakat butun ısrarlarıma ragmen amına sokturmadı orospu! Bende “O zaman göguslerinin arasına bosalmak istiyorum dedim. Bunu kabul etti, zaten ilk gördugumde göguslerinin arasında bosalmak istemistim Hemen ustumden kalkarak, önumde yere uzandı, kocaman göguslerini iki eliyle birlestirdi.

Bende sikimi göguslerinin arasına koyarak gögus arasını sikmeye basladım Bu arada ablası da agzını yaklastırdı ve yaragımın kafasını yalamaya calısıyordu Göguslerini 5 dakika kadar siktikten sonra öyle bir bosaldım ki anlatamam Duygunun gögusleri, cenesi ve gerdanı vıcık vıcık döl oldu .Ablası yaragımdan gelmeye devam eden dölleri yalayıp yuttuktan sonra, kızkardesinin gerdanındaki döllerimi de agzına toplayıp kızkardesinin agzına tukurdu.

Birlikte birer sigara daha ictikten sonra, ikisinin de telefon numaralarını aldım Sonra giyinip, geldigim gibi arka pencereden cıkarak evden ayrıldım.

At Yaraklı Eniştem

Slm hekese Adım Ebu Konyada Ünivesitede okuyan, 18 yasında, 165 boyunda, ince yapılı, he ekegin beabe olmak istedigi, guzel vucudu olan, mavi gözlu, saısın bi kızım Masum bi göunusum, puuzsuz bi cildim ve dolgun dudaklaım va

Ayıca he ekegin zevkle oksayıp sevebilecegi dolgun ve dik memelee sahibim Şimdi sizinle, enistemin o kocaman yaagı ile beni nasıl inlete inlete siktigini paylasmak istiyoum Ablam benden bi yas buyuk, kendisi bi sikette calısıyo Enistem ise bi kamu kuulusunda calısıyo Ablamın boyu ile benimki asagı yukaı aynı, fizik olaak benim gibi, bibiimize cok benzeiz, cok guzel bi bayan Ablamla enistem evleneli döt ay oldu Bende Konya’yı kazandıgım icin ablamla dumak zounda kaldım, aksi taktide ailem beni okutmayacaktı


Enistem cok iyi bi insan, ustelik cokta yakısıklı ve cekici bii, ama aslında ablama göe biaz ii yaı biisi Enisteminkini hep meak ededim, 46 numaa ayakkabı giyedi Ayagı buyuk olanlaın yaagının da cok buyuk oldugunu duymusumdu hep

Ablamla gecen ilk gunlei nasıldı bilemem, ama simdi ablamlada kaldıgım ve yatak odalaımız yan yana oldugu icin, he gece enistem ablamı inlete inlete nasıl sikiyo, ablam nasıl inliyo, devamlı duyuyoum Tabi yan odada ablam inleken, bende kendi kendime amımla oynuyo ve mastubasyon yapıyoum, ama kız oldugum icin amıma biseyle sokup o zevki yasayamıyoum

Yine bi gece, vakit epeyce ilelemisti, beni uyuyo sanıp sikismeye basladıla Ablam yine inliyodu ve enisteme suekli biseyle söyluyodu Nele söyledigini duymak icin odamdan sessizce cıktım ve onlaın yatak odasının kapısına yaklastım Ablam enisteme “Nolu tamamını sokma! Çok acıtıyosun Ayy alamıyoum Ne olu cek Çek nolu az Çek yaa alamıyoum Çok kalın diye yalvaıp inileken, ben zaten bitmis ve bosalmıstım Amım vıcık vıcık olmus, am suyum bacaklaıma asagı akmaya baslamıstı

Ya enistemin yaagı cok buyuktu, ya ablamın amı cok da, veya enistem ablamı götten sikiyodu  Mutlaka bunladan bii olmalıydı Bu dusuncele beni muthis tahik etmisti ve kendimi tutamıyodum İste o anda kaaımı vedim Bana neye mal olusa olsun, ablamın alamadıgı enistemin o yaagını ben almak istiyodum, hemde ablam gibi nazlanaak degil Dibine kada almak ve ablamdan alamadıgı zevki enisteme ben tattımak istiyodum

Hemen odama gidip yataga yattım, enistemin beni sikmesi icin nasıl teslim olabilecegimi, amıma yaagını sokaken nele diyebilecegimi, enistemi nasıl azdıacagımı falan dusundum Gözleimi kaptıp, enistemin kocaman yaagını bakie amıma kökledigini hayal edeek, bi elimle amımın dudaklaını bi elimlede memeleimi oksuyodum Bi aa heyecandan kalbim duacak sandım Sabahı nasıl ettigimi bilemedim

Bi kac gun sona ablam sevincle eve geldi, ‘bi ay izin aldıgını, İzmie annemin yanına gidecegini’ söyledi Enistemde “Tamam git kaıcıgım” dedi O aksam ablamı ucakla yolladık Enistemle eve döneken benim kalp atıslaım öyle sıklastı ki, biazdan kocaman yaaklı enistemle, ablamı bagıta bagıta siken enistemle evde bas basa kalacaktım Bana ne oldugunu ben bile anlayamıyodum, needeyse takside enisteme yapısıp, yaagına otumak icin can atıyodum

Eve vaana kada zo tuttum kendimi Evde enistem, “Baldızım ben ustumu degiseyim, sende yemeklei hazıla” dedi “Tamam enistecigim, ben simdi ne istesen hazılaım” dedim Çabucak mutfaga gidip ablamın pisidigi yemeklei getiip masaya yelestidim Adından bende odama gidip, enistemin istahını acacak sekilde giyindim

Sutyen ve kulot giymeden, kısa bi etek, ustune de acık yakalı, gögusleimi otaya cıkatacak, vucudumu saan incecik bi bluz giydim Enistemin yanına geldigimde bana öyle bi baktı ki, kesin icinden Vay oospu vay Baldızım olmasaydın ege, seni simdi suacıkta ne bicim sikedim diye gecimisti Tabi bende icimden Ah ne guclu bi ekek, kimbili beni inlete inlete nasılda sike diye dusundum

Mutlaka bi bahaneyle enistemi kendime cekmeliydim Yemekte “Eniste, ablamla aanızdaki soun ne?” dedim Enistem önce “Ablanla aamızda soun falan yok” dedi Fakat ben ısa edince, “Hic soma baldız, ama sana anlatamam” dedi “Hadi enste, ben senin baldızın degilmyim, bana anlatmayacan da kime ablatacan, hadi anlat nolu!” dedim Enistem “Ablanla sounumuz cinsellikle ilgili, sana anlatmam dogu olmaz!” dedi

Ben siddetle ısaa devam edince, “Ama anlatısam bana kızmayacan” dedi “Yok eniste kızamıyım” dedim Enistem basladı anlatmaya O anlatıken ben ona iyice yaklastım “Evlendik evleneli, ablanı bi kee istedigim gibi götten sikemedim, hep yaım kaldı Yaagım oldukca ii ve kalın, bu benim sucum degilki, sadece basını alıyo icine, hemen tamam yete cek diyo dedi

Ben biden “Eniste ablamın alamadıgını ben alı seni ahatlatıım deyivedim Bunu nasıl dedigimi bende anlamadım, ama demistim bi kee Enistem duyduklaı kasısında bi an sok gecidi, sona gözlei ısıldadı Hemen enisteme saıldım ve dudaklaımı agzına vedim Enistem haika emiyodu dudaklaımı Aa sıa enistemin sıcak nefesini icimde hissediyo, needeyse aldıgım zevkten bayılacak gibi oluyodum Enistem saclaımdan tuttugu gibi, basımı gei cekeek boynumu ve kulaklaımı yalamaya basladı

Enistem sona ustumde ne vasa pacaladı attı Bende elimi pijamasının icine sokaak enistemin yaagını sıvazlamaya basladım Dudaklaımı agzına teka vedim Öpeek yavas yavas asagılaa inmeye basladı Memeleimi adeta bi bebek gibi emiyodu Bi ekegin memeleimi yalamasını hep hayal etmisimdi, tahminimden daha cok zevkli oluyomus Butun vucudumu santim santim yalayaak taa asagıya, amıma indi Amımın dudaklaını agzına alıp, diliyle amımın yaıgının tamamını yalıyo, sonada bacaklaımı yalıyo, diliyle yalamadık yeimi bıakmıyodu

Aldıgım zevkten baygınlık geciiyoum sandım Enistem beni bulutlaın uzeinde ucuuyodu Bi aa enistemde soyundu ve beni koltuga otutup bacaklaımı kaldıdı Bacaklaım iki yana ayılmıs, amım kabak gibi acılmıstı Enistem amımı biaz daha yaladıktan sona, ben kendimi tutamamıs, enistemin agzına bosalmıstım Enistem amımın sulaını, yalaktan su icen köpekle gibi yalıyodu Sona bacaklaımı biaz daha yukaı kaldııp, götumun deligini yalamaya basladı “Ben senin götunun deligine kuban oluum Baldız diyeek, dilini sokuyodu götume

Enistem biaz da götumu pamakladıktan sona, bacaklaımı indidi ve “Al, götune giecek yaagı önce bi yala bakalım, oospu baldızım diyeek agzıma vedi Enistemin yaagını bukada yakından göunce, buyuklugunden habiden koktum biaz, ama kaalıydım, vazgecmeyecektim Enistemin yaagını agzıma alıp yalamaya basladım Emiyodum iyice, iligini kuutmak istecesine Enistem yaagını zola kutadı agzımdam, “Bu kada yete, dön bakalım akanı baldız diyeek beni koltuga domalttı

Götumun yanaklaını elleiyle ayıaak, agzını amıma dayadı Sıılsıklam olmus amımın sulaını emeek agzına aldı ve tukuugu ile kaısık götumun deligine bıaktı Sona “Öluum bu göte, öluum!” diyeek, yaagını götumun deligine dayadı ve zolamaya basladı Yaagının kafası götume gidiginde, ben acıdan bagımamak icin koltugun mindeini ısııyodum Enistem bi an duakladı ve “Hah iste, ablan bu kadaını alınca dunyayı basıma yıkıyo, yete cek diye bagııyo, daha fazla soktumuyo dedi Enistemi mutlu etmek istiyodum, “Ben alıım eniste, sok hepsini, kökle diye inledim

Enistem götumun yanaklaını biaz daha ayıaak, yaagını götume öyle bi gecidi ki, acıdan “Eniste yıttın götumu” diye bagıdım Enistem de “Dayan baldızım, seni cok seviyoum diyeek, o kalın yaagının tamamını kanıta kanıta, ta tasaklaına kada götume soktu Üstume abanaak ensemi, omuzlaımı ve sıtımı öpmeye ve ısımaya basladı İki eliyle belimden tutaak, o koca yaagını götumun icinde hafif hafif oynatmaya basladı Acı bi yana, fakat insanın götunde kımıldayan bi yaagın vedigi zevk hic bi seyde yoktu sanıım

Enistem acı vememek icin haeket etmeye kokuyodu, yaagını yavas yavas oynatıyodu götumde Oysa acıya agmen ben daha set sikilmek istiyodum, basladım götumu ilei gei haeket ettimeye Biaz öne cekilip, sona götumu teka enistemin kasıklaına vuuyodum Enistem de haeketleini yavas yavas hızlandımaya basladı Hala acı duyuyodum, fakat aldıgım zevk daha coktu, “Sik oospu baldızının götunu eniste Kökle Daha set, daha hızlı sik götumu eniste diye bagıyodum

Enistem atık kendini kaybetmis gibi sikiyodu götumu, deli gibi gidip geliyodu Ben ‘Ahhh Uhhhh’ diye inleken, enistem de ‘Ohhhh Ohhhh’ diye inliyodu Biden iyice hızlandı ve titemeye basladı, sona da duakladı O sıada götumun icine sıcak sıcak akan enistemin dölleini hissedebiliyodum Enistemin bosalması bi iki dakika kada sudu, yaagını götumden cıkamadan uzeime yattı Enistemin yaagı götumde kuculup kendiliginden cıkana kada öyle kaldık bi sue

Bu aada benim kalp atıslaım nomale dönmus, fakat hala bunumdan solumaya devam ediyodum Enistem mutluluktan beni ceviip, agzımı, dudaklaımı, boynumu ve kulaklaımı öpup yalaken, bende enistemin azusunu yeine getimenin ve ablamın alamadıgı yaagı almanın mutluluguyla mest oluyodum O gun enistem beni sabaha kada uyutmadı, götumu sikti

Ablamın İzmide kaldıgı bu bi ay zafında, enisteme hegun götten vedim, mutlu ettim enistemi Bu suede enistemin kaısı gibi olmustum Enistem ben bakieyim diye amıma ellemiyodu, ama götumu haika sikiyodu Şimdi ablamın gelmesini bekliyouz, geldiginde tepkisi ne olu bilmiyouz ama, sikistigimizi ablama anlatmayı dusunuyouz Aslında fazla da secenek yok Ya ablam enistemi bosayacak enistem bana kalacak, yada olayı kabullenecek ve ablam enistem ben, ucumuzde aynı yatakta, he gece sikisecegiz

Karımın Orospusu Oldum

Merhaba ismim ercan 30 yaşındayım 4 yıllık evliyim karım nazan 27 yaşında cok seksi bir kadındır
bir gün banyo yaparken karımın cıkarıp banyoya attıgı kırmızı tanga dikkatimi cekti.

onu aldım ve giydim kıcımın arasına girmesi hoşuma gitmişti kapıyı kitleyip başladım 31 cekmeye derken elimi götüme atıp okşamaya başladım sonrada parmagım deligime kaydı güzel bir duyguydu.

yavaş yavaş deligime parmagımı sokuyor okşuyordum hızımı alamadım bu bana müthiş zevk vermişti domalıp tangayı bacaklarıma indirdim başladım götümle oynamaya bir den kapı acıldı karım sapıtmıştı ercan vay sen cokmu azdın benim gibi sikilmekmi istiyosun yoksa tatlım deyip gülümsedi.

bu olay onunda hoşuna gitti durma tatlım devam et dedi ben kem küm yaptımkarım utanma aşkım olagan bişey bu sen devam et bak cok güzel olcak dedi ben tamam devam edeyim dedim sonra tekrar domalıp taşaklarımı oradanda deligimi okşuyor yavaş yavaşta parmagımı sokmaya calışıyordum karım elini amına atmış okşuyordu zorlandıgımı görünce egilip dilini göt deligime dayadı başladı yalamaya bu cok hoştu yaladıkca ben dahada cıldırıyordum devam et yala em aşkım diye inliyordum.

karım diliyle deligime zorladıkca da bu kadar mı daha kalını yokmu sik beni dagıt diye inliyor karımı cıldırtıyordum sonra başladı parmagını sokmaya hızlandıkca dahada hoşuma gidiyor adeta cıldırıyordum karım nasıl tatlım güzel mi parmagım götüne göre degilmi ama sana bu yetmez sen cok azdın yarak paklar seni deyip arada kalcalarıma tokat atıyordu derken ben inleyerek boşaldım karım dudaklarıma yapıştı nasıl parmagımla siktim seni orospu diye mırıldandı bense cok harika degip gülümsedim ama karım hızını alamamış bana sana bu gece daha neler yapacagım deyip kıvırta kıvırta banyodan cıktı.

Dul Komşum Meyrem

Merhaba ben sizinle  tam üc yıldır yakından takip ettigim karsı komsum meryemden bahsetmek istiyorum meryem 42 yasında dul, iki kız annesi bir hemsire idi yaklasık on yıldır kocasını kaybetmis.
Ben onu üc yıldır tanıyorum tanısmamız bir rahatsızlıgım sayesinde oldu ve doktorun bana yazdıgı recetedeki enjeksiyon yani igneler sayesinde oldu annemin ricası üzerine bize gelip ignelerimi yapıyordu.

 Hafta sonu iki gün dört ve hafta ici aksamlar olmak üzre etli butlu cok seksi acık giyinen ve doyumsuz bir fizigi vardı ben balkondan yada odamın camında sürekli her aksam evlerine bakıp dururdum.

 Balkonda'ki hallerini takip ederdim ve bir gün onu izlerken yakalndım göz göze geldik ve hareketlerine heyecan katmaya basladı egilmeler bacak göstermeler derken gecenin birinde balkondan bana gel isareti yaptıgı güne kadar ve gittim odasındaydım artık.

 Evde ondan baska kimse yoktu kızları ünüversite ögrencisiydi ikiside dısarda okuyordu öncelikle üstüne rahat giysiler giydi ve sonra yanıma oturdu film actı ve hemen 23 cm sikime dokunmaya baslayıp yalamaya basladı o sikimi yalarken ben daracık mis gibi kokan yeni traslı amcıgını yalamaya basladım.

Bu tam 20 dakka sürdü ben de oda bosaldık banyoya girdik ve banyoda deli gibi seviserek icine girdim daracık amı yanıyordu adeta, ve doymak blmiyordu, tüm gücümle girip cıkıyordum, ve göt deligine girmemi istedi, ve ben buna asla hayır demem dedim icimden ve iki deligine sırayla girip cıkmaya basladım.

 Gögüslerinin arasına bosaldım ve sabaha kadar uyumak yok dedi sabaha kadar o kaldırdıkca ben kökledim ve onun 4 kez bosalmasına sasırmıstım ilk defa bir bayanın aksamdan sabaha dört kez bosaldıgına sahit oluyordum ve bu kadın meryemdi hayalimdeki kadındı

Sex Kölesiyim

merhaba ben deniz ben annemle yalnız yasıyorum ve ben suan 16 yasındayım anlatacagım olay gecen sene basımdan gecti ve hala devam etmekte.

 Benım 39 yasında bir annem var babam ise ben cok kucuk yasta iken trafik kazasında ölmus bıraktıgı mal mulk ve mirasla gayet guzel geciniyoruz ..

Annem cok guzel ve sexy bir kadındır sarıya boyanmıs sacları ince beli bronz teni orta buyuklukte memeleri ve sutun gibi bacaklarıyla cok guzel ve sexydir . babamı cok sevedi ..

Yıllardır kimseyle birlikte olmamıs ben ise annemın giyinmesinden giydiklerinden cok hoslanırdım o evde yokken onun giysilerini giyerdim ..

Eteklerini sutyenlerini tangalarını kilotlarını butun her seyini ustumden gecirmisimdi ve annem en sexy sekilde giyinince her fısatta verdiği firkiklere bakardım ve surtedim caktırmadan o bunları gömez anlamaz sanırdım ama göruyormus .

 Anneme ilgi duydugumu dusunmeye basladıgında benim hatalarım yuzunden ona ilgi duydugumu öğrendi .

Bir gun arkadaslarıyla eğlenmeye gidecekti ve giyinisi harikaydi tek parca bir elbise giyinmisti siyah ve kısaydı ten renginde kulotlu corap ve siyah topuklu ayakkabılarıyla mehtesemdi ben gec gelicem dedi saat kacta gelirsin deyince 2 gibi gelirim dedi ve saat 7 gibi cıktı bende annemden bir suru sey giyinip 31 cekmeye basladım doymuyordum kendimi annemin yerine koyuyordum ve öyle 31 cekiyordum beni basmak icin plan yapmıs ve basardıda.

 Tamam gitmis eğlenmis icmis sarhostu ama eve 11 de geldi ve beni öyle görunce bak bak bak bu benim kucuk deniz e . kızmı kesildin basıma simdi dedi
bende basımı öne eğerek.
Hayır anne ben senin giysilerine bayılıyorum onları giymeye oksamaya bayılıyorum böyle rahatlayabiliyom dedim ve beni kolumdan tutup banyoya göturdu nefesindeki alkolun kokusu bana geliyordu sanki cok dusunmus de eğilenerek ve seytanice bana madem benim gibi giyinmeyi seviyorsun benim gibi olacaksın dedi.

 Vucudumdaki butun kılları tuyleri aldıktan sonra odasına göturdu beni kendisi gibi giydirdikten sonra dudaklarımdan öpmeye basladı nerdeyse butun suratımı yalıyordu bende cok hoslanmaya baslamıstım bundan bende o nu yalamaya basladım .
Şimdi benim kucuk oğlum seni ibnem yapacam annecim dedi ve onunki kadar degilde bana göre uzun olan saclarımdan tutup domalttı ve götumu actı orayı yalıyodu ve bende zevkten cıldırıyodum yaladıktan sonra pamağını hızlı hızlı sokup cıkarıyordu cok hosuma gitmisti.

 1 parkam deken 2 ye cıktı 3 e cıktı ilklerde acıyodu ama sonra cok guzel bir zevke dönustu ve odada bir yerden buldugu deodorantı bana sokmaya ve cıkarmaya basladı bir eliyle sokup cıkarırken bir eliyle benim sikimi oksuyordu simdi annemin yerindeydim iste beni beceriyordu..

10 dakka böyle surdu ve 69 pozisyonunu aldık amımı degil arka deligimi yala  dedi bende bana yaptıgını yapmaya basladım annemin ağzına 1 kere bosaldım dudaklarını benmkilerle birlestirerek ağzındaki spremlerimi benım ağzıma verdi ağzımla burnumu anında kapattıktan sonra yutmak zorunda kaldım.

 Simdi oğlum anneni akasından sikeceksin dedi önume  domaldı ve saclarımı tut dedi dediğini yaptım bir elimle götunu bir elimle saclarını cekiyordum annemi akasından sikerken cıkan sesler beni dahada delirtiyordu hızlanıyordum annem de bagırıyordu zevk ve acı karısımı bir sey yasıyordu ve icine bosaldım cok sıcaktı ici ..

Götunu ağzıma dayayarak onları yutma onlar benım diyordu gelen spremleri ağzımdan annemin ağzına verdim hepsini yuttu ve bu sefe kucagıma oturdu ve
bu seferde amından becer anneciğini yıllardır kimseyle yatmadım bir baban bir de babasının oğlu .

Hadi yavrum yıllardı seni bekliyordum bundan sonra benım sex kölemsin annecim icimde patla dedi bende annemi amından becerdim  icinde patladım sonra onu amından yaladıktan sonra annemin amından cıkan suyu ve spremlerimi icitik ..

o gunden sonra he gun sikisiyorduk annemi annemin kıyafetleri icinde beceriyordum oda beni beceriyordu annemin ibnesiydim artık hala öleyim bu cok hosuma gidiyor birlikte cok guzel gunler geceler geciriyoruz ama hala ana oğuluz.

12 Nisan 2014 Cumartesi

kuzenimin Erkort arkadaşı

Merhaba adım Mustafa, samsunda yasıyorum 35 yasında, kumral, atletik birisiyim.

İstanbul dan Buyuk baldızım aradı kızı Neslihan’ın is icin Samsuna ucakla gelecegini almamı benden istedi bende bu nedenle nazlanarak kabul ettim Hava alanına gittim bir muddet sonra İstanbul ucagı alana indi.

Baldızın kızı Neslihan cok acık ve maksi etekli askılı bir elbise ile geldi, erkekler hep arkasından kesiyordu bir kac dakika sonra bir afet tipli bayan daha gorundu herkes agzı salyalanarak bakmakta idi yanımıza geldi.

Neslihan enisten bu mu kız dedi evet diyerek bizi tanıstırdı Adı Canan idi,uzerinde kırmızı derin dekolteli mini etekli sarısın bir afetti.

 Tam manken edasında idi, tanıstık ve babasına ait eve gideceklerini soyledi Baldızımın kızı Neslihan da esmer 175 cm boylarında 22 yasında İsletme mezunu idi, egildiginde gıcı gorunuyor memeleri yerinden cıkacak gibi duruyordu, esyaları araca yuklerken ikisine de sikici gozuyle baktım harika bir yapı vardı.

Karsımda Neslihan bana eniste cok acız once yemek yiyelim sonra da Cananların evine gidecegiz dedi birlikte lux sayılan restoranta gittik burada herkes bana bakmakta iki tane cıtırı goturuyor diye konusmakta idiler.

 Ne is icin geldiklerini sordum Neslihan aslında haberin olsa iyi eniskom, Bu isin bir parcası da sen olacaksın dedi nasıl dedim sen hic iki bayanı aynı anda goturdun mu dedi nasıl dedim yani uclu seks yaptın mı dedi bende nerden bulacam aynı anda iki bayanı dedim tamam eniskom kolay dedi.

Ancak garson ve digerleri yanımdakileri ayakta sikecek gibi bakmakta idiler rahatsız oldugumu kalkmamız gerektigini kendimi pezo gibi hissediyorum diyerek kalkmayı teklif ettim ve hep birlikte kalkıp araca bindik.

Kızlara nereye gidecegimiz sordum onlarda Canan’ın babasının yazlıklarına gidecegimiz soylediler ve ben benim ortak olacagım isi sorarak ne isi oldugunu sordun, Neslihan eniste aslında bizim isimiz eskortluk ikimiz de eskortluk yaparak okuduk ve bu sekilde calısıyoruz dedi .

Nasıl yani fahise mi dedim evet ama hanım efendi fahiselerden gece musteriye gitmiyoruz,is adamlarına eslik edip onların musterileri ile ilgilenip cogunlukla seks yapıp iyi ucret aldıklarını anlatarak, Canan ın babasını is gorusmesi icin geldigini, benim de Canan ın annesine eslik edecegimi bir nevi jigolo olacagımı iyi para kaldıracagımı anlattı .

Birlikte Cananların yazlıgına gittik burada Neslihan eniste demek sen hic uclu yapmadın oylemi dedi evet dedim o zaman hazırlan Canan’ın annesini hasat etmen icin ben ve canan sana seks dersleri verecegiz bakalım dayanacakmısın dediler.

Ben de dalga gecmeyin ya, 21-22 yasında tas gibi ikikızı aynı anda sikmek kim ben kim dedim Onlar daha sonra arayacaksın ama bulamayacaksın diyerek Canan yanıma gelip sag bacagını belime dolayıp ensemden sarılıp kendine cekerek bir den sarılıp opmeye ve dilini agzıma sokmaya basladı ve eliyle de sikimin uzerinden sıvazlamaya baslamasıyla ben de karsılık verdim.

 Canan ın kırmızı elbisesi icinde sutyen yoktu cok kucuk iri de dik o kadar da sert memeleri vardı, elimle onları bir kez yogurdum bana ellemek ve emmek yok temas et yeter sarkmasın dedi elimi kısa eteginin icinden am tarafına cıkardıgım esnada beni itekleyip yere dusurdu .

Alttan etegini yukarı sıyırıp elbiseyi tamamen cıkardı, acık pempe renkli amını zor kapatan transparan tangasıyla kaldı,sonra Neslihan gelerek elbisesini bir cırpıda cıkarıp eniste mememi sutyen icinde mi dısın da mı ellersin dedi bende zevkten kudurdugum icin fark etmez diyerek baktıgımda kırmızı acık sutyen kırmızı am kısmı acık tangası ile diz cokerek Cananla birlikte beni soydular.

 Neslihan sikimi eline alarak eniste aslında burda sana sadece ben verecekdim cunku Canan ın babası 55 yaslarında annesi ise 41 yasında tay gibi hatun, gorunce dibin dusecek, annesi tam sikis hastası oldugundan ikimiz sen yarına kadar hazırlamamız lazım ogrendiklerini aynen tatbik et ikisi de tamamen soyundular.

Kıl ve tuy namına bir sey yoktu am bolgelerinde tıras izi bile yoktu sanki am hic kıllanmamıstı ikisinin de amı bembeyaz iri dudaklı, hic tahribat gormemis, sikilmemisti ama bunlar eskortuz diyorlardı Neyse Canan uzerime abanarak sikimi emmeye basladı gırtlagına kadar sokup cıkarıp sakso cekiyor ama bir yerini elletmiyordu harikaydı ilk kez sakso cektiriyordum.

 Bir den Neslihan bas tarafıma gecip amını agzıma dayadı yala bakalım eniste dedi bende dudakları sisik kılsız daracık amı alttan dillemeye basladım Canan ın emmesiyle hısımla cananın agzına bosaldım Canan hepsini ustaca yalamaya basladı.

 Baldız kızı Neslihan da yaladı Sikim tekrardan kazık gibi olmasıyla Neslihan sikimi eliyle tutup eniste kimseye beni siktigini soylemek yok diyerek bir hamlede sikimin uzerine oturup tamamını indirmesi bir oldu, Hadi eniste pompaya devam diyerek kalcalarını oynatarak sikise basladık .

Ben sadece sikimi dik tutuyordum Neslihan defalarca inip cıktı kan ter icinde kalmıs sikim yavas yavas acımaya baslamıstı derken Neslihan birden sikimi sıyırarak cıktı.

Canan sikimi emerek tekrardan yerini alıp kendisi oturdu Canan daha atesli sikisiyordu memesi dimdik sallanıp duruyordu elleyecegim sırada tokatı yapıstırıyordu on dakika gecmisti ki ben bosalıyorum dememle Cananın amının derinliklerine bosaldım .

Canan sikime daha da abanarak tamamını icine akıtmamı istedi ve akma isi bitene kadar uzerimde kaldı ve cıkıp yanıma uzanıp dudagımdan operek bekledigim gibi degil Neslihan kız bu sikisle bu enisten annemi sikemez annem, sikecek adam derinine kadar inip tokatı yapıstırıp oyle sikmeli.

 Neslihan hadi alta gec amını yalayıp seni siksin eger siki tekrardan kalkmazsa bu is olmaz dedi H,Neslihan yere uzanıp bacaklarını yana acıp daracık amını eliyle acarak hadi eniste marifeti goster demesiyle emmeye memelere kadar cıkıp opup emmeye devam ettim .

Canan da sikimi sıvazlıyordu, iki daracık kız arasında canım yanmakta idi sikimin sertlestigini hissetmemle birden Neslihan ın am hizasına gelip birden amına dayayı verdim hısımla girip cıkıyordum sak sak sesleri odayı inletmekte Neslihan cıglıklar atmakta idi, arada cıkan sikimi yerine geri sokuyordu, birden Neslihanın amını uzerine gecip yattı.

Ben bacaklarını acıp bir ona bir bana sokacaksın bakalım on dakika daha dayanırsan anamı sikersin dedi Ben seni bir sikeyim ananı sikmek daha kolay iki kızla bas etmek ne demek ogreniyorum derken Canana dayamamla Canan kalcamdan tutup daha da kendisine cekmeye basladı sırtımı hep tırnaklayarak bak bu kalın ve uzun yarrakla iyisin hadi bakalım hangimize bosalacaksın bir bana bir karısmam diyerek amını Neslihanın amına kadar yaklastırdı.

 Ben bir canan bir Neslihan derken Neslihanın amını icine bosalmaya basladım Baldızımın bakmaya utandıgım kızı altımda ve icine zevkle bosalıyordum kasıklarım yana yana bosaldım ikisi de yerlerinden kalktılar bu kadar yeter diyerek banyoya Canan girdi Neslihan amı acılmıs az onceki menilerim acılan am deliginden sızmaya baslamıs.

 Konusmaya baslamıs kız nasıl oldun da oruspu oldun dedim eniste isci babanın maasıyla ancak o kadar okunuyordu Neslihan bu isi liseden beri yapıyormus, haftada bir cıkıyoruz 2500 -3000 TL parası var yetiyor fazla da sikismiyoruz, genelde anlasma sırasında oynasmayı cok yaparsak bahsis gani oluyor yetiyor zaten erkek arkadasımın para karsılıgında beni Barda bıraktıgı aksam karar verdim Kızlıgımı da okulun en garibanına bedava siktirdim.

O na da yar etmedim dedi bir daha sikim kalkmaya baslamasıyla sikimi ellemeye basladım o an kalkıp eniste gel diyerek gotunu dondu simdi hemen su gotume gir ilk siken sen ol cok para vereni var hic degilse ise yarasın demesiye Neslihanın belinden tutup amından akan sıvıyla sikimi yaglayıp daracık gotune dayamam bir oldu zorlanarak girdirdim memelerinden asılarak cekip sacından tutarak ata biner gibi defalarca gotune girip cıktım.

 Sikimin acımasıyla cıktım ve 31 cekerek bosalacagım sırada tekrardan daracık gote girip tarıya kadar girdikten sonra hısımla koltuk baslıgına dayadıgım baldız kızının gotunun derinliklerine bosalırken alkıs sesiye aferin iste bu yarın anneme 5 posta at gel sonra da ben sana vercem hem Neslihan yarın babama hizmet edecek O gun gece yarısına kadar sikimin acısından isemeyedim cunku 4 defa bosalmıstım sikimin her yâri acıyordu o gece Baldızımın kızı Neslihanı alıp evime gittim.

Sabaha kadar sohbet ettik oruspulugunu anlatacagım diye korkuyordu esimin her ayrılmasında bundan sonra ne zaman istersen gelecegim ve sikeceksin diyordu Ertesi gun saat 12 de canan aradı ve birlikte gittik Cananın iri kıyım babasına baldızımın kızını teslim ettik, Canan a bu kız babana dayanabilirmi hayvan yapılı dedim o da ne sikmesi yahu emer gecer babam bir kez ya yerlesir ya yerlesemez 2 senedir Neslihandan baskasını gormuyor dedi.

 Evlerine gittik orada annesi parti veriyordu ben buna ragmen anesini sikemeden geri geldim Cananın annesi Nurcan 16 yasında evlenmis, 41 yasında daha 30 yasların bayanları gibi afet biriydi ama sikmek nasip olmadı ama her ikisini uc gun ustuste defalarca siktim be aldıkları ucreti de sus payı olarak almıstım. Bir hafta sonra Canan yonlendirmesiyle Annesi Nurca nı da sikmek nasip olmustu onu da baska zaman anlatacagım

Teyizem Bağıra Bağıra

Slm ben Gazıantep'ten mehmet  teyzemle yasadıklarımı sızınle paylasmak ıstıyorum. teyzem 35 yasında ıkı cocuk sahıbı ben de 24 yasındayım.

2 hafta once akrabamızın dugunu vardı dugunde teyzemle yan yana oynuyorduk ve ben de sureklı dusundugum teyzemın poposuna dokunuyordum teyzemın bunu anlamaması mumkun degıldı. dugun bıttı ve herkes dagılırken teyzemle vedalasmak ıcın yanına gıttım ve tokalasırken yanaklarına ateslı bır sekılde opucuk kondurdum teyzem bana baktı ve gulumsedı daha sonra ayrıldık.

Bırkac gun gecmıs olmasına ragmen teyzem aklımdan cıkmıyordu ne yapıp edıp teyzemı gormem lazımdı onu gormek bıle benı rahatlatır dıye dusunuyordum.

 Pazartesı unıversıteye gıderken blgısayarımıda yanıma aldım ders cıkısında teyzemı arayıp evdeysen gelıp bılgısayarı sıze bırakıcam carsıda ısım bıterse gelıp alırım dedım teyzem ben evdeyım canım getır bırak hem otobuse bınıp teyzemlerın evının yolunu tuttum.

 Teyzem kapıda karsıladı benı kım var kım yok dedım kucuk kızının evde oldugunu dıger kızı da okulda oldugunu soyledı enıste ne zaman gelır dıye sorunca o dun ıstanbula gıttı deyınce bana gun dogdu dıye ıcımden gecırdım.

Bılgısayarı bıraktım cıkarken teyzem yemege beklıyorum gec kalma dedı tamam gec kalmam deyıp evden ayrıldım. ne yapıp edıp bu aksam teyzemı sıkmem gerekıyordu hemen gıdıp bır kutu azdırıcı damla aldım ve carsıda bıraz daha gezdıkten sonra evın yolunu tuttum kapıda cocuklar benı karsıladı ben gıdınce sofra kuruldu ve yemegı yedıkten sonra cocuklarla bıraz oynadık.

Annelerı daha sonra cocukları uyumaları ıcın odalarına goturdu ve o arada ben de mutfaga gecıp cayı tupun uzerıne vurdum ve teyzem cocukları uyutana kadar cay hazır olmustu teyzeme sen ıcerıye otur ben cayları doldurup getırıyorm dedım ve onu salona tv nın karsısına yolladım daha sonrada ıkı bardagın ıcıne de aldıgım azdırıcıdan damlattım artık caylarda servıse hazırdı.

Cayları yudumlarken kalbım yerındn cıkacak gıbı oluyordu teyzem cayı cok begendı ve bardagı bıtınce gıdıp aynısından bır tane daha doldurup getırdım bu arada ben ıctıgım cayın tesırıyle yerımde duramıyordum ve terlemeye basladım teyzemde de bıseyler oluyordu ama bellı etmemeye calısıyordu. daha sonra bana kız arkadasımın olup olmadıgını sordu ben de yok dedım pekı cınsel arzularını nasıl tatmın edıyorsun dıye sorunca cevap veremedım.

Bende sordugu sorulardan cesaret alarak enısteyle sızın aranız nasıl dedım sankı bunu sormamı beklıyormus gıbı Allah onun belasını versın dedı neden dıye sorunca gelıp kendı ısını gordukten sonra hemen dusup yattıgını soyledı. bu konusmaları yaparken gıdıp teyzemın yanına oturdum ve saclarıyla, yuzuyle oynuyordum ve hıc tepkı yoktu.

Bu arada senın kocanda akıl yok dedım neden deyınce boyle guzel bır kadını doyuramadıgı ıcın dedım oyle ıcten bır ah cektı kı sankı o sıkemıyor ama sen sıkeceksın der gıbı. ılacta etkısını ıyıden ıyıye gosterıyordu. oda ellerımı tutuyor ve elımle oynuyordu.

Artık dayanamayıp ne olursa olsaun dedım ve dudaklarına bı buse kondurdum sankı oda bunu beklıyormus gıbı dudaklarıma yapıstı ve cılgınlar gıbı opusuyorduk benım elım de rahat durmuyordu o olgun goguslerını yoguruyordum.

Salon pek rahat olmadıgı ıcın kucagıma alarak yatak odasına tasıdım onu ve yataga uzattım daha sonrada bacak arasına yerlesıp tekrar sevısmeye basladık teyzem uzerımdekılerı cıkarmaya basladı benı sadece boxserla bıraktıktan sonra hadı askım sıra sende dedı uzerındekını yavas hareketlerle cıkartırken hadı askım hıc zaman kaybeteden sık benı karın olmak ıstıyorum demeye basladı.

 Sutyenını cıkardıgımda dımdık duran meme ucları benı kendımden etmeye yettı hemen memelerıne dıl darbelerı vurmaya basaladım elımlede amını parmaklıyordum teyzemın yavas yavas sevk suları gelmeye basladı ben bu sekılde onu orgazma ulastırmak ıstıyordum ve ıstedıgım de oldu daha hızlı ve daha sert yaparken teyzem kasılmaya basladı ve bagıra bagıra bosaldı sesını duymasınlar dıye hemen dudaklarına yapıstım ve askım sen benı sıkmeden bosalttın benım kocam olacak adam bana bu zevkı hıc yasatamadı dıye sıtem ettı.

Ben de senın kocan artık benım senı her ıstedıgım de gelıp bagırta bagırta sıkerım dedım teyzem sen nasıl ıstersen oyle olur kocacıgım dedı ve benım ufaklıgı elıne aldı oksamaya basladı ben daha sana sıra var desemde o durmuyordu 69 yapalım kocacıgım deyınce tamam askım yapalım dedım.

Ben onun ammını yalarken oda benım sıkımı vakum gıbı somuruyordu bır sure boyle devam ettık ve bende artık dayanacak guc kalmadı gelıyorum dedıgımde hepsını agzıma bosal kocacıgım demesıyle benım agzına bosalmam bır oldu ve butun dollerı yalayıp yuttu ben bu arada onun ammını yalamaya devam ettım ve bır kac dk sonra oda tıtreyerek bosaldı.

Oda bosalınca yatakta bır sure uzandık dınlenmek ıcın teyzem bana tesekkur ettı hıc ıkı defa ust ustte orgazm olmamıs sımdıye kadar ben daha bu baslangıc deyınce gozlerı acıldı ve benım sıkımı tekrar yalamaya basladı ve tas gıbı sertlestırdıkten sonra onu sırt ustu yataga uzattım ve bacak arasındakı yerımı aldım.

İlk baslarda sadece basıyla ammına fırca attım ve bana yalvarmaya basladı kocacıgım ne olur sok artık dayanacak gucum kalmadı dıye o daha boyle yalvarırken bır anda ıcıne kokledım ve ahhh dıye bır cıglık attı ben hıc aldırıs etmeden pompalamaya devam ettım .

 Teyzem artık tam olarak karım olmustu aslan kocam bu ammı sıke doyur parcala onu o artık senın dıyerek benım onu sıkerken daha da sevke gelmemı saglıyordu. on dakıka falan boyle sıktıkten sonra teyzem ve ben aynı anda paladık ıcıne bosaldıgım ıcın kızar sandım ama merak etme kocacıgım korunuyorum sen o konuda rahat ol demesıyle ıcıme su serpılmıstı.

Bosalmama ragmen daha sıkım ınmemıstı bu sekılde gıt gel yaparken teyzem altımda ahhhh ohhhh gıbısıne sesler cıkarmaya devam edıyordu. amını sıktıkten sonra aklıma bır de gotunu de sıkebılır mıyım dıye gecırmeye basladım ve ufak ufak delıgıne dokunurken teyzem ne yapmak ıstedıgımı anladı ve askım kusura bakma onu hayvan kocam bır defa sıktı 2 hafta ustune oturamadım dedı.

Ondan sonra ne kadar ısrar ettıysemde gotunu sıkemedım o aksam. askım dusa gırelım daha sonra uyuyalım nasıl olsa artık senınım ıstedıgın zaman sıkeceksın dedı ve banyoya gırdık ondan sonra banyoya gırınce de ınmıs olan sıkımı tekrar kaldırmak ıcın onumde dız cokup yalamaya basladı .

Tekrar kaldırdıktan sonra teyzemı duvara yapıstırıp bır bacagını kucagıma alıp oyle sıkmeye basladım teyzem yıne kendınden gecıp ınlemeye basladı evet kocacgım devam et benım sıkıcım ben daha fazla dayanamyıp dollerımı yıne ammına boalttım ve durmadan sıkmeye devam ettım ve onun da gelmesı fazla uzun surmedı.

 Daha sonra da bır bırımızı yıkadık ve bayodan cıkıp bırlıkte aynı yatakta uyuduk. sabah gozlerımı actım teyzem sıkımı cıkartmıs yalıyor sabah sabah bu ne azgınlık deyınce buldum boyle yarragı tadını cıkartıyorum kocacıgım dedı.